НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Інформаційна довідка

 • У 2016 р. Університет відзначає 175-річчя від дня заснування, 135-річчя з дня народження академіка О.О. Богомольця та з часу створення СНТ імені О.А. Киселя, 125-річчя з дня народження М.О.Булгакова та 205-річчя з дня народження професора В.О. Караваєва.
 • Наглядову раду НМУ імені О.О. Богомольця очолює Голова Комітету Національної премії імені Тараса Шевченка, громадський діяч, лікар, письменник, публіцист, політик, професор Юрій Щербак.
 • Офіційна історія закладу розпочалася у 1841 р., коли при Імператорському Університеті Святого Володимира в Києві було створено медичний факультет. На всіх етапах розвитку Університету його гордістю і авторитетом були видатні особистості та науково-педагогічні школи.
 • В Університеті навчалися і працювали всесвітньовідомі вчені В.О. Бец, О.П. Вальтер, В.О. Караваєв, В.П. Образцов, Ф.Г. Яновський, М.І. Кримов, М.В. Скліфосовський, М.Д. Стражеско, О.В. Корчак-Чепурківський, О.О. Богомолець ,Л.В. Громашевський, В.А. Субботін, видатні особистості – Святитель Лука (В.Ф. Войно-Ясенецький), Лауреат Нобелівської премії, всесвітньовідомий кардіолог Є.І. Чазов, академіки – М.М. Амосов, А.П. Ромоданов, Є.Г. Гончарук, письменники М.О. Булгаков, В.І. Коротич, лікар-космонавт О.Ю. Атьков.
 • Вшановано пам’ять та встановлено меморіальну дошку видатному вченому-гематологу, громадському діячу, професору, доктору медичних наук, член-кореспонденту АН УРСР, Ректору Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця (1970-1984) Семену Семеновичу Лаврику.
 • На адміністративному корпусі Університету на честь бійця батальону «Айдар» Володимира Юричка відкрито меморіальну дошку, започатковано міжуніверситетський волейбольний турнір імені Володимира Юричка, аудиторія №4 морфологічного корпусу носить ім’я Володимира, а найкращі студенти Університету вже двічі поспіль ставали лауреатами та отримали іменну стипендію імені Володимира Юричка.
 • В 2015 році НМУ імені О.О. Богомольця першим серед медичних вузів України пройшов сертифікацію з управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та отримав Міжнародний сертифікат якості.
 • Сьогодні Університет – це, перш за все, високопрофесійний науково-педагогічний колектив, один із найпотужніших у вищій медичній школі України, який згідно з рейтингом за проектом ЮНЕСКО “ТОП-200 УКРАЇНА”  посідає VІІІ місце серед ВМ(Ф)НЗ України.
 • Університет першим у державі перейшов на підготовку лікарів за новою методологією – європейською кредитно-трансферною системою (ECTS) та вже у 2011 р. вручив своїм випускникам унікальний міжнародний освітній документ – Diploma Supplement – Додаток до диплому європейського зразка, який у 2011- 2016 р.р. отримали понад 3000 випускників.
 • Університет об’єднує 10 факультетів та 87 кафедр, 2 НДІ, Навчально-науковий центр – Український тренінговий центр сімейної медицини, Інститут післядипломної освіти.
 • У закладі працює понад 1200 викладачів, з яких: 29 академіків та член-кореспондентів державних академій, з них 2 академіка НАН України, 5 академіків НАМН України та 1 академік НАПН України, 3 член-кореспонденти НАН України, 14 член-кореспондентів НАМН України та 5 член-кореспондентів НАПН України, 18 академіків АНВО України, 15академіків Української академії наук, 1 академік Української ЕАН, 1 академік Української Академії економічної кібернетики, 1 академік інженерної академії України, 228 докторів наук, з них професорів – 163, 968 кандидатів наук, з них доцентів – 408.
 • НМУ імені О.О. Богомольця є координатором робіт з реалізації засад Болонського процесу серед ВМНЗ України.
 • В Університеті навчаються близько 14 тисяч студентів, аспірантів, клінічних ординаторів, магістрів, лікарів(провізорів) – інтернів, у т.ч. понад 1500 іноземних громадян з 64 країн світу.
 • За роки існування закладом підготовлено понад 85 тисяч фахівців, у т.ч. понад 3000 – з числа іноземних громадян з 68 країн. Вихованці закладу працюють у кожній четвертій країні світу та в усіх регіонах України. Кожен четвертий лікар та провізор в Україні – випускник НМУ.
 • Щорічно близько 1300 випускників університету поповнюють заклади вітчизняної системи охорони здоров’я та зарубіжних країн, близько 500 випускників, які навчались за державним замовленням, одержують направлення на працевлаштування в первинну ланку охорони здоров’я, в т.ч. у сільську місцевість.
 • Університет має 8 навчальних корпусів, лекційні аудиторії на понад 2,8 тис. місць, бібліотеку з Інтернет-центром, 28 комп’ютерних класів, студентське містечко та 6 корпусів гуртожитків, 2 пункти громадського харчування, санаторій-профілакторій на 75 місць, оздоровчо-спортивний табір «Медик», де студенти безкоштовно відпочивають у літній період.
 • Стоматологічний медичний центр на 300 крісел – один з найпотужніших у Європі, щорічно до центру звертаються близько 300 тис. відвідувачів.
 • У закладі функціонує 8 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських   дисертацій  за   17   спеціальностями. В 2015 році підготовлено 19 докторів та 79 кандидатів наук, з них 8 докторських та 47 кандидатських дисертацій захищено в спеціалізованих радах закладу.
 • В 2015 році НМУ із показником 24 індекса Гірша знаходиться на 16 місці в рейтингу ВНЗ України (станом на 22 грудня 2014 року посідав 17 місце із показником 23 індекса Гірша).
 • В Університеті працює Наукова координаційна рада, нове Положення про яку було затверджено Наказом Ректора від 26.05.2015.
 • Фахівцями Університеті зроблено понад 9 тис. доповідей, у т.ч. більше 2.5 тис. – на міжнародних форумах; опубліковано близько 10 тис. статей, у т.ч. понад 2 тис. – у зарубіжних фахових виданнях.
 • Клінічні кафедри університету розташовано на 142 базах, де розгорнуто 8,4 тис. ліжок, щорічно лікуються близько 150 тис. хворих, проводиться до 70 тис. оперативних втручань, приймається 15 тис. пологів.
 • Постійно вдосконалюється матеріально-технічне забезпечення закладу. В навчальному процесі використовується понад 1400 комп’ютерів, що відповідає нормативам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту і МОЗ України і є кращим показником у галузі.
 • Заклад має 37 угод з міжнародними та зарубіжними організаціями і закладами, є співзасновником Міжуніверситетського центру науки та співробітництва країн Південної і Південно-Східної Європи (Італія), Східно-Європейської мережі університетів (Польща), учасником 27 освітніх та 49 наукових міжнародних проектів.
 • Спільно з Каролінським інститутом (Швеція) реалізується навчально-наукова програма з підготовки молодих вчених.  Університет активно співпрацює з ВООЗ та ЄРБ ВООЗ.
 • Університет є співвиконавцем проекту ЄС TEMPUS «Модернізація додипломної медичної освіти в країнах Східного партнерства».
 • Спільно з Ланьчжоуським університетом (КНР) та Університетом традиційної китайської медицини Ганьсу реалізуються навчально-наукові програми з підготовки молодих вчених.
 • НМУ першим серед ВМНЗ країни включено до Консорціуму університетів з питань Глобальної охорони здоров’я.
 • Відповідно до Угоди про співробітництво з Департаментом охорони здоров’я провінції Ганьсу (м. Ланчжоу, КНР) в НМУ пройшли стажування 11 лікарів з народних шпиталів великих міст провінції Ганьсу та клінік університету китайської медицини.
 • Значна увага приділяється розвитку студентського самоврядування, духовності та різнобічному вихованню майбутніх фахівців. За новим Законом України «Про вищу освіту» студенти Університету розробили та затвердили Конференцією студентів (19.03.2015) нове Положення «Про студентське самоврядування НМУ імені О.О. Богомольця». Конференцією студентів шляхом прямого таємного голосування обрано голову Студентського Парламенту та голів Студентських Рад факультетів (06.11.2015).
 • Активно працює Міжнародний культурний центр НМУ, який об’єднує 22 колективи художньої самодіяльності, у т.ч. 7 – народних.
 • В НМУ близько 2 тис. студентів займаються в 19 спортивних секціях, навчаються видатні спортсмени – переможці Світових та Європейських чемпіонатів, рекордсмени Книги Гінеса.
 • Багатоаспектна діяльність закладу висвітлюється на трьохмовному web-порталі НМУ, в університетській газеті „Медичні кадри”.
 • НМУ імені О.О. Богомольця є багаторазовим переможцем Всеукраїнського рейтингу ВМНЗ України, міжнародних виставок навчальних закладів, на яких отримано поспіль 29 Золотих медалей у 2005-2016 рр. Закладу присвоєно почесні звання „Лідер сучасної освіти”, «Лідер у створенні сучасних засобів навчання»,„Лідер національної освіти”.

 

diploma

nmu_mezha_stolit

magna