Інформаційна довідка

 • У 2021 р. Університет відзначає 180-річчя від дня заснування, 140-річчя з дня народження академіка О.О. Богомольця та з часу створення СНТ імені О.А. Киселя, 130-річчя з дня народження М.О.Булгакова та 210-річчя з дня народження професора В.О. Караваєва.
 • Офіційна історія закладу розпочалася у 1841 р., коли при Імператорському Університеті Святого Володимира в Києві було створено медичний факультет. На всіх етапах розвитку Університету його гордістю і авторитетом були видатні особистості та науково-педагогічні школи.
 • В Університеті навчалися і працювали всесвітньовідомі вчені В.О. Бец, О.П. Вальтер, В.О. Караваєв, В.П. Образцов, Ф.Г. Яновський, М.І. Кримов, М.В. Скліфосовський, М.Д. Стражеско, О.В. Корчак-Чепурківський, О.О. Богомолець, Л.В. Громашевський, В.А. Субботін, видатні особистості – Святитель Лука (В.Ф. Войно-Ясенецький), академіки – М.М. Амосов, А.П. Ромоданов, Є.Г. Гончарук, письменники М.А. Булгаков, В.І. Коротич, лікар-космонавт О.Ю. Атьков.
 • На честь видатних постатей – випускників професора В.Ф.Войно-Ясенецького (Святителя Луки) та письменника М.А.Булгакова, першого декана медичного факультету професора В.О. Караваєва, засновника кафедри гігієни, професора В.А.Субботіна, вченого-гігієніста, директора КМІ (1941-1945), професора, академіка Л.І.Медведя, вченого-гематолога, ректора КМІ імені О.О. Богомольця (1970-1984), професора С.С.Лаврика, вченого-гігієніста, ректора НМУ імені О.О.Богомольця (1984-2003), академіка Є.Г.Гончарука, вченого-фармаколога, професора І.С. Чекмана, вченого-гігієніста, професора Г.Х. Шахбазяна, вченого-гігієніста, професора І.І.Барченка, вченого-гігієніста, професора І.В.Савицького, вченого-мікробіолога, інфекціоніста, професора С.С.Дяченка, вченого-гігієніста, професора М.Ф.Борисенка, вченого-гігієніста, професора І.І.Слєпушкіної, вченого-гігієніста, професора С.С.Познанського, вченого-епідеміолога, професора Ю.Д.Гоца, вченого імунолога-епідеміолога, професора І.М.Моргунова, вченого-епідеміолога, професора Л.В.Громашевського,  вченого-гігієніста, професора Р.Д.Габовича, вченого-гігієніста, професора П.І.Баранника, вченого-стоматолога, професора М.Ф.Данилевського – встановлено меморіальні  дошки.
 • На честь бійця батальону «Айдар» Володимира Юричка на адміністративному корпусі Університету відкрито меморіальну дошку, започатковано міжуніверситетський волейбольний турнір імені Володимира Юричка, аудиторія №4 морфологічного корпусу носить ім’я Володимира, а найкращі студенти Університету щорічно стають лауреатами та отримують іменну стипендію імені Володимира Юричка.
 • В 2021 році шляхом приєднання Республіканської клінічної лікарні МОЗ України до Національного медичного університету імені О.О.Богомольця створено Університетську клініку.
 • Відкрито нову освітню аудиторію – інтерактивну фармакологічну студію з поглибленим вивченням нейрофармакології та лікарських засобів, що впливають на центральну нервову систему людини.
 • В 2015 році НМУ імені О.О. Богомольця першим серед медичних вузів України пройшов сертифікацію з управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та отримав Міжнародний сертифікат якості.
 • Сьогодні Університет – це, перш за все, високопрофесійний науково-педагогічний колектив, один із найпотужніших у вищій медичній школі України.
 • Університет першим у державі перейшов на підготовку лікарів за новою методологією – європейською кредитно-трансферною системою (ECTS) та в 2011 р. вперше вручив своїм випускникам унікальний міжнародний освітній документ – Diploma Supplement – Додаток до диплому європейського зразка.
 • Університет об’єднує 9 факультетів та 87 кафедр, 2 НДІ, Навчально-науковий центр – Український тренінговий центр сімейної медицини, Інститут післядипломної освіти, Стоматологічний медичний центр, Медичний фаховий коледж.
 • У закладі працює понад 1400 науково-педагогічних працівників, з яких: 24 штатних дійсних членів (академіків), член-кореспондентів державних галузевих академій наук України, 219 докторів наук, з них професорів – 170, 885 кандидатів наук, з них доцентів – 454.
 • Близько 700 викладачів мають сертифікати володіння іноземною мовою рівня В2 та С1 та викладають дисципліни англійською.
 • В Університеті навчаються близько 14 тисяч студентів, аспірантів, клінічних ординаторів, магістрів, лікарів(провізорів) – інтернів, у т.ч. майже 3000 іноземних громадян з 72 країн світу.
 • Університет має 7 навчальних та 2 адміністративних корпуси, лекційні аудиторії на понад 2,8 тис. місць, бібліотеку з Інтернет-центром та комп’ютерними класами, студентське містечко та 7 корпусів гуртожитків, оздоровчо-спортивний табір «Медик».
 • Стоматологічний медичний центр на 300 крісел – один з найпотужніших у Європі, щорічно до центру звертаються близько 300 тис. відвідувачів.
 • У закладі функціонує 8 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій за 7 спеціальностями.
 • Університет посідає 18 місце у базі Scopus за індексом Гірша (h-індекс).
 • В структурі університету функціонують 59 клінічних кафедр та підрозділів, які розташовані на 162 клінічних базах в лікувально-профілактичних закладах різних форм власності, де розгорнуто близько 9 тис. ліжок, щорічно лікуються близько 150 тис. хворих, проводиться до 70 тис. оперативних втручань, приймається 15 тис. пологів.
 • Постійно вдосконалюється матеріально-технічне забезпечення закладу. В навчальному процесі використовується понад 1400 комп’ютерів, що відповідає нормативам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту і МОЗ України і є кращим показником у галузі.
 • Міжнародне співробітництво здійснюється з 44 зарубіжними науково-освітніми та лікувальними закладами, організаціями та асоціаціями, підприємствами та фондами.
 • В рамках партнерства з програмою Міжнародної кредитної мобільності Erasmus+, університет співпрацює із такими закладами охорони здоров’я як Університет Аристотеля (Греція) 2019-2021рр., Технологічно-гуманітарний Університет ім. Казіміра Пулавського в Радомі (Польща) 2019-2021рр., Університет Санко (Туреччина) 2018-2023рр., Університет Вальядолід (Іспанія) 2019-2022рр., Університет Кардіф Метрополітен (Великобританія) 2018-2020рр.
 • Професорсько-викладацький склад структурних підрозділів (кафедр, інститутів, центрів) НМУ є членами 85 редакційних колегій зарубіжних журналів. У 2020 році структурними підрозділами НМУ імені О.О. Богомольця були виконані 20 міжнародних освітніх та наукових проектів.
 • Відповідно до Меморандуму про академічне співробітництво між НМУ імені О.О. Богомольця і Департаментом охорони здоров’я провінції Ганьсу (КНР) (2013р.) та Угоди про міжнародне співробітництво між НМУ та Університетом традиційної китайської медицини провінції Ганьсу (2013р.) відбулася онлайн конференція Альянсу університетів «Одного поясу-одного шляху» (University Alliance of the Belt and Road), яку організували Департамент освіти провінції Ганьсу Китайської Народної Республіки та Ланьчжоуський університет спільно з 16-ма університетами цієї провінції. Представники НМУ взяли участь у конференції в якості спостерігачів. Триває робота підрозділів НМУ в рамках отримання ґрантової допомоги по проектам безпеки людини «Кусаноне» уряду Японії для потреб навчального та лікувального процесу.
 • Значна увага приділяється розвитку студентського самоврядування, духовності та різнобічному вихованню майбутніх фахівців. За новим Законом України «Про вищу освіту» студенти Університету реорганізували та затвердили студентське самоврядування Університету в Громадську організацію «Студентське самоврядування НМУ імені О.О. Богомольця у 2020 році.
 • Активно працює Міжнародний культурний центр НМУ, який об’єднує 15 колективів художньої самодіяльності, у т.ч. 7 – народних.
 • Студенти займаються в 10 спортивних секціях, навчаються видатні спортсмени – переможці Світових та Європейських чемпіонатів.
 • Багатоаспектна діяльність закладу висвітлюється на двомовному офіційному сайті НМУ www.nmuofficial.com, Facebook, Telegram та в університетській газеті «Медичні кадри».
 • НМУ імені О.О. Богомольця є багаторазовим переможцем Всеукраїнського рейтингу ВМНЗ України, міжнародних виставок навчальних закладів, на яких отримано поспіль 39 Золотих медалей та 35 Гран-прі (2005-2020рр.), закладу присвоєно почесні звання «Лідер вищої освіти України», «Лідер сучасної освіти», «Лідер у створенні сучасних засобів навчання», «Лідер національної освіти», багаторазовий володар Сертифікату «Якість наукових публікацій».

 

diploma