НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВСТУПНИКАМ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» на основі ОКР (диплому) бакалавра за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» та інших спеціальностей.

 

Вступ у 2021 році буде відбуватися за результатами фахового вступного випробування та Єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Реєстрація розпочинається з 9:00 11 травня та закінчується о 18:00 03 червня 2021 року.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ (ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

 

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання за інтегрованими програмами зі скороченим терміном підготовки для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація”. Базовий освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр за спеціальністю 6.120201 “Фармація”

 

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання за інтегрованими програмами зі скороченим терміном підготовки для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 “ Фармація, промислова фармація ”. Базовий освітньо-кваліфікаційний рівень – вища освіта

 

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за напрямом підготовки фахівців 1201 “Медицина” та вступають для продовження навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 “ Фармація, промислова фармація”

 

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12020101 “Фармація” та вступають для продовження навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 “ Фармація, промислова фармація”