НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Накази практики

221 «СТОМАТОЛОГІЯ»

222 «МЕДИЦИНА»

225 «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

226 «ФАРМАЦІЯ. ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ»

228 «ПЕДІАТРІЯ»