НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ, ПРИСВЯЧЕНОЇ ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА НАМН УКРАЇНИ В. Г. МАЙДАННИКА

30.04.2021

22-23 квітня 2021 року в онлайн-форматі пройшла науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб», присвячена пам’яті видатного українського вченого-педіатра, академіка НАМН України, багаторічного завідувача кафедри педіатрії №4, професора, Віталія Григоровича Майданника.  Форум було організовано за участі Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України та Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Конференція мала  дві паралельні секції – для лікарів та для студентів і молодих вчених. Захід було внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, запланованих у 2021 році.

У перший день роботи конференції організовану кафедрою педіатрії №4, яку очолює професор І.О.Мітюряєва-Корнійко, секцію «Пам’яті академіка В.Г. Майданника» відкрив ректор НМУ імені О.О.Богомольця, доктор медичних наук, професор Юрій Леонідович Кучин. У виступі Юрій Леонідович зазначив, що академік В.Г.Майданник виховав не одне покоління студентів і молодих вчених, лікарів,  був палким патріотом Університету і педіатричної науки, залишив по собі велику наукову спадщину, яка й надалі слугуватиме вихованню і підготовці медичних кадрів.

Директор інституту ДУ «ІПАГ НАМН України ім. О.М. Лук’янової», академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України Юрій Геннадійович Антипкін наголосив, що академік В.Г Майданник зробив вагомий внесок у розвиток не лише педіатрії, а й медичної науки України в цілому!  Він також зазначив, що очолюваний ним інститут був, є і буде стратегічним партнером педіатричного факультету й НМУ в цілому.  Продовжили виступи член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри педіатрії №2, професор Олександр Петрович Волосовець, який представив чудову і ґрунтовну доповідь про життя свого друга та наставника – академіка  Віталія Григоровича Майданника!

Оксана Валентинівна Виговська – професор, декан педіатричного факультету, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб розповіла про спеціальність «Педіатрія» у світі! Робота секції завершилася переглядом фільму, знятого колективом кафедри педіатрії №4,  про життя і творчість Лікаря з великої літери, Вчителя, науковця, академіка Віталія Григоровича Майданника!

Під час онлайн-конференції було представлено найактуальніші доповіді сьогодення від передових експертів та установ не лише України, а й міжнародного рівня, у конференції взяли участь представники Німеччини, Тбіліського державного медичного університету, Білоруської медичної академії післядипломної освіти, ДУ «Інститут оториноларингологіі імені професора Коломійченка НАМН України», ДУ «Інститут нефрології НАМН України», Вінницький медичний університет, Харківський медичний університет, Тернопільський медичний університет, Сумський державний університет, Українська медична стоматологічна академія, Харківська медична академія післядипломної освіти, Дніпровський державний медичний університет, Буковинський медичний університет, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика та інші.

Після вступної частини, було розглянуто теми щодо антибіотикотерапії в педіатричній практиці, антибіотикорезистентності та антибіотик-асоційованої діареї зі шляхами вирішення проблеми.

Олександр Петрович Мощич презентував доповідь – «Клініко-експериментальне обґрунтування ефективного застосування природних препаратів в лікуванні і профілактиці інфекцій верхніх дихальних шляхів».

Олександр Іванович Сміян – завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії та дитячих інфекцій Сумського державного університету розповів про «Ротовірусну інфекцію: сучасні принципи ад’ювантної терапії з позиції педіатра».

Спікери конференції висвітлили слухачам такі теми:

 • «Спільні та дискусійні точки зору в менеджменті кашлю у дітей: позиції підіатра та алерголога»;
 • «Актуальні питання дитячої нефрології – першого наукового напрямку академіка Віталія Григоровича Майданника».

 

Наступного дня, відбулася секція «Здоров’я дитини раннього віку – запорука успішного життя».

Доцент кафедри педіатрії №2 Тернопільського медичного університету ім. І.Я Горбачевського  Ірина Мирославівна Сарапук зробила доповідь  «Неонатальний біль – причини та наслідки».

Професор кафедри педіатрії №1 НМУ імені О.О. Богомольця Віра Іванівна Боброва представила роботу – «Гастроентерологічні маски непереносимості білків коров’ячого молока у дитячому віці».

Під час роботи секції «Сучасні рішення актуальної проблеми алергізації у дітей»  порушувалися такі теми:

— «Атопічний дерматит у дітей в запитаннях та відповідях»;

— «Вітамін D та гастроінтестинальна харчова алергія у дітей раннього віку»;

— «Алергічний риніт у дітей».

Цікавою була дискусія на секції «Педіатричний моніторинг нових та модифікація відомих патологій у ХХІ столітті». Пройшла низка майстер-класів:

— «Сон: скринінг, оцінка та діагностика» від Костюкової Дарини Миколаївни;

— «Оптимізація діагностики діабетичної кардіоміопатії в дитячому віці; від Кривонос Ю.М. ,Гнилоскуренко Г.В. і Довгодько В.В.

— «Специфічна лабораторна діагностика COVID -19»  від Солдатова О.В.

У ході роботи онлайн-конференції з міжнародною участю «Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб», присвяченої пам’яті видатного українського вченого-педіатра академіка НАМН України Віталія Григоровича Майданника, паралельно відбулася секція для молодих вчених. Відкрили її та надали слово – Анні Валеріївні Гнилоскуренко та Галині Володимирівні Салтиковій.

 Свої роботи представили:

▫ Т.Д.Клець, І.В.Ковальчук – «Гармонійне формування особистості на сучасному етапі. Затримки розвитку мовлення та можливі шляхи корекції».

▫ М.В.Кривопустова, О.П.Волосовець – «Профіль сенсибілізації до алергенів котів у дітей з бронхіальною астмою».

▫ О.В.Власова та Л.О.Безруков – «Особливості перебігу неонатального сепсису за умови впливу екофакторів низької інтенсивності».

▫ В.А.Плахута – «Організація грудного вигодовування – проблемне питання сучасної педіатрії».

▫ О.Тарнавська, С.Д.Максименко – «Емоційний фактор в контексті фасилітації в педіатрії».

 

У заході взяли участь багато студентів, які прагнуть розвивати науку та стати висококваліфікованими спеціалістами.

На секції для молодих вчених було представлено 16 доповідей аспірантів та асистентів кафедр, на секції студентів –  21 доповідь україномовних студентів 8 доповідей англомовних студентів. Студентська секція  розпочалась з майстер-класу доцента кафедри педіатрії №4 С.Ю.Романенко на тему: “Сучасні прояви лейкемоїдних реакцій у дітей. Клінічний випадок”.

Під час студентської секції працювало журі. До складу журі  україномовної секції   увійшли:    професор А.В.Чуриліна, доценти кафедри педіатрії № 4 О.С. Качалова, С.Ю. Романенко, доцент кафедри педіатрії № 1 О.А.Строй, доцент кафедри педіатрії № 2 Т.І.Шевцова, асистент кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики Л.О.Турова.
До складу  журі англомовної секції  увійшли: доценти кафедри педіатрії № 4 Є.А.Бурлака, Р.В.Терлецький, асистент кафедри педіатрії № 1 Ю.П.Резніков.

Доповіді  оцінювались за такими критеріями: актуальність та новизна роботи, методологія проведення досліджень, логіка, послідовність та повнота викладення матеріалу, практична значущість поданих висновків, мовне оформлення,  самостійність проведеного дослідження, оформлення презентації.

За результатами оцінювання доповідачі україномовної секції розподілились так:

В розділі «Наукове дослідження»

Дипломи за 1 місце отримали:

 1. Н. Александренко (науковий керівник Т.І. Шевцова) “Проблема болю та знеболення в сучасній інтенсивній терапії новонароджених”.
 2. І.Соловей, М.Альюсеф (науковий керівник Г.В.Гнилоскуренко) “Взаємозв’язок обструктивного апное сну та кортизолу у пацієнтів з метаболічним синдромом”.
 3. А.Ратушна (науковий керівник О.А.Строй) “Особливості перебігу COVID-19 серед молоді. Постковідний синдром.”

 

Дипломи за 2 місце отримали:

 1. А.Юсупова, І. Школьна (науковий керівник В.О.Петрашенко) “Акстивність ферментів у діагностиці перинатального ураження ЦНС у недоношених дітей.”
 2. І.Зарічняк (науковий керівник О.В.Джагіашвілі) “Метод ефективної сегментації в скринінг-діагностиці при абдомінальному больовому синдромі у дітей.”
 3. А.Голобородько (науковий керівник Є.А. Бурлака) “Анамнестичні предиктори стероїд-резистентності при хронічному громерулонефриті з нефротичним синдромом у дітей”.

 

Дипломи за 3 місце отримали:

 1. Т.Соломаха, Л.Бондаренко, В.Бєлова (наукові керівники Т.П.Борисова, Л.І.Вакуленко) “Сучасна характеристика уропатогенів у дітей Дніпропетровської області, хворих на інфекцію сечостатевої системи “.
 2. Ю.Ізірінська, Л.Господаренко, К.Погорєлова, М.Нечаєв (науковий керівник Г.В.Гнилоскуренко) “Психологічні аспекти грудного вигодовування”.
 3. М.Ревун (наукові керівники Н.В.Молочек, Т.М.Фалалєєва) “Забезпеченість вітаміном D у дітей та молоді, некальціємічні ефекти та вплив на стан здоров’я.”

 

У розділі «Клінічні випадки»

Дипломи за 1 місце отримали:

 1. А.Фесенко, К.Сорокопуд (науковий керівник О.В.Строй) “Клінічний випадок. Синдром Лея.”

О.Борохович (науковий керівник Л.О.Турова) “Клінічні маски хвороби Краббе.”

 

Дипломи за 2 місце отримали:

 1. М.Нечаєв, Ю.Ізірінська (науковий керівник Довгодько В.В.) “Клінічний випадок моногенного цукрового діабету. Складнощі діагностики”.

2.Л.Господаренко (науковий керівник Н.М.Кухта) “Клінічний випадок гіперфосфатазії у дітей.”

 

Дипломи за 3 місце:

 1. О.Петровська, О.Познар (науковий керівник Г.К.Копійка) “Клінічний випадок хвороби Кавасакі у дитини 8 років”.
 2. О.Познар (науковий керівник Г.К.Копійка) “Клінічний випадок алергії на білок

 

Дипломи у номінації «Практична значущість роботи» отримали:

 1. В.Копчук, В.Горбась (науковий керівник І.О.Сміян) “Порушення обміну цинку при негоспітальній пневмонії у дітей та шляхи корекції.”
 2. М.Декет (науковий керівник О.В.Власова) “Використання констеляційних шкал для оцінки тяжкості перебігу неонатального сепсису за умов різного впливу екофакторів.”

Д.Кононенко (науковий керівник М.М.Кривонос) “Характеристика інтервалу QT у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу.”

Дипломи у номінації  «За вклад у підтримку грудного вигодовування»:            М. Полухіна, А. Голобородько, О. Аввакумова (науковий керівник Г.В. Гнилоскуренко) “Техніка та проблеми пиикладання під час грудного вигодовування. Досвід матерів.”

 

Дипломи у номінації  «За вклад у підтримку здорового способу життя»:

Є.Мамула (науковий керівник Н.В.Молочек, Т.М.Фалалєєва) “Харчові рекомендації при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі.”

 

За результатами оцінювання доповідачі англомовної секції розподілились таким чином:

 

Диплом за 1 місце отримали :

 1. Malik Piyush (науковий керівник T. Shevtsova) “Analysis of birth cases and modern approaches to the management of newborns eith congenital heart defects.”
 2. Rawad Dagdoug, Divanshu Bansal.  (Науковий керівник  Y. Reznikov) Osteoporosis in children

 

Диплом з 2 місце отримали :

 1. Kunar Shivendra (науковий керівник Ye. Burlaka) “VITAMIN D – frien or foe?”

 

 1. A.O. Avakumova (науковий керівник G. Saltykova) “Clinical case of Yersiniosis in a child: a simple treatment, but a long way to diagnosis.”

 

Диплом з 3 місце отримали :

 1. Shreya Shreya (науковий керівник G. Gnyloskurenko) “Assessment of pain in the pediatric practise.”
 2. Qjukwu U., Signh O. (науковий керівник Balatska N.) “The efficacy of Nutritional Screening Tools for diagnosis of Malnutriotion in children with Epidermolysis Bullosa”.
 3. A. Vavshkevych, O. Duka (науковий керівник G. Gnyloskurenko) “Breastfeeding: mothers habits and muths.”

 

Прес-центр за матеріалами медичного факультету №3