НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ 26.02.2019 р.

27.02.2019

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

26 лютого 2019 року в адміністративному корпусі НМУ імені О.О. Богомольця відбулося засідання Вченої ради Університету. На засіданні були присутні члени Вченої ради, завідувачі кафедр, претенденти на вчені звання «професор» і «доцент», запрошені гості.

Голова Вченої ради член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор Б.М. Венцківський поінформував присутніх про наявність необхідного для початку роботи кворуму (зареєструвалося 92 з 128 членів Вченої ради) і відкрив засідання. Оголосивши порядок денний, професор Б.М. Венцківський приступив до його виконання. Він був доповідачем із першого питання порядку денного, яке стосувалося кадрових змін  в НМУ імені О.О. Богомольця, а саме виведення і введення членів до складу Вченої ради.

У зв’язку з кадровими змінами зі складу Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця було виведено Ємельянову Оксану Іванівну та Устінова Станіслава Ігоровича (у зв’язку з відрахуванням з аспірантури). До складу Вченої ради було введено заступника ректора з адміністративно-господарської роботи Поливача Віктора Миколайовича (за посадою), начальника науково-дослідної частини Павловського Сергія Анатолійовича, директора Інституту післядипломної освіти Вежновець Тетяну Андріївну (за посадою), начальника відділу управління персоналом Драпея Ігоря Миколайовича, декана факультету по роботі з іноземними студентами Парфьонову Оксану Ігорівну (за посадою), ученого секретаря Університету Паливоду Романа Станіславовича (за посадою), головного лікаря Київського міського пологового будинку №5 Говсєєва Дмитра Олександровича (за запрошенням як роботодавця).

Далі за порядком денним розглядалися кадрові питання. Члени Вченої ради одноголосно підтримали пропозицію щодо присвоєння звання «професор» по кафедрі ендокринології д.мед.н., завідувачу кафедри  Юлії Ігорівні Комісаренко та по кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №2 д.мед.н., завідувачу кафедри  Кондратюку Віталію Євгеновичу.

Члени Вченої ради одноголосно підтримали пропозицію щодо присвоєння вченого звання «доцент» наступним особам:

– по кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Інституту післядипломної освіти, к.мед.н., доценту кафедри Бєлці Катерині Юріївні;

– по кафедрі фармакогнозії та ботаніки к.фарм.н., доценту кафедри Бутко Аліні Юріївні;

– по кафедрі стоматології Інституту післядипломної освіти к.мед.н., доценту кафедри Значковій Олені Аркадіївні;

– по кафедрі фізіології, к.істор.н., доценту кафедри Клименко Людмилі Олексіївні;

– по кафедрі клінічної фармакології та клінічної фармації к.мед.н., доценту кафедри Потаскаловій Вікторії Сергіївні;

– по кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії к.мед.н., доценту кафедри Селівановій Ользі Валентинівні;

– по кафедрі фізіології, к.біол.н., доценту кафедри Строкіній Ірині Геннадіївні.

Згідно порядку денного наступним питанням на засіданні було заслухано звіт проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та аспірантури, професора Р.Л. Скрипник про наукову діяльність за 2018 рік, пріоритетні напрямки та перспективи розвитку наукової діяльності в НМУ імені О.О. Богомольця. Доповідач  внесла пропозицію рекомендувати кандидатуру доцента кафедри загальної і медичної психології Сидоренко А.Ю. на отримання стипендії від Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Вона також запропонувала включити кандидатури член-кореспондента НАМН України, завідувача кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, д.мед.н., професора Маланчука В.О. та асистента кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, к.мед.н. Рибачук А.В. до складу творчого колективу роботи «Високотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в мирний та воєнний час» від ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки України в 2019 році. Далі професор Скрипник Р.Л. рекомендувала внести кандидатуру завідувача кафедри ендокринології, професора Ю.І. Комісаренко до складу творчого колективу роботи «Розробка біологічно активних препаратів ессенціальних нутрієнтів нового покоління та їх впровадження» від Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України для участі в конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки на 2019 рік. Всі пропозиції отримали одноголосну підтримку від членів Вченої ради Університету.

Наступним питанням порядку денного стало обговорення планування проведення об’єктивного структурованого комплексного іспиту (ОСКІ) в НМУ імені О.О. Богомольця у 2019 році, з яким виступив декан медичного факультету №1, професор В.С. Мельник.

Про відкриття державного некомерційного підприємства «Університетський медичний центр первинної медичної допомоги – сімейної медицини» доповідав завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я, професор Парій В.Д.

Ще одним питанням порядку денного був звіт в.о. проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, професора Михайличенка Б.В. про підсумки осінньо-зимового семестру 2018/2019 н.р. та завдання щодо вдосконалення процесів викладання та навчання студентів, підвищення рівня об’єктивності оцінювання знань.

Начальник відділу управління персоналом Драпей І.М. виніс на обговорення та затвердження Положення про комісію Вченої ради з кадрових питань, Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та склад комісій в НМУ імені О.О. Богомольця.

За поданням проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професора    Науменка О.М. були розглянуті та затверджені Програми фахових вступних випробувань для абітурієнтів 2019 року.

Далі розглядалися поточні питання, зокрема щодо проведення у 2020 році науково-практичної конференції «Planta+. Досягнення та перспективи», присвяченої пам’яті доктора хімічних наук, професора Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя з дня народження) та надання рекомендацій  на видання:

– навчального посібника для лікарів-інтернів і студентів закладів ВМО ІІІ-IV рівнів акредитації «Методи діагностики в клініці внутрішньої медицини» (автор – завідувач кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, професор Свінціцький А.С.);

– навчального посібника для англомовних студентів фармацевтичних факультетів В(М)НЗ «Medicinal plantresourses» (автори – Мінарченко В.М., Лисюк Р.М., Ковальська Н.П.);

– підручника «Історія медицини» (четверте видання – українською мовою, друге видання – англійською та російською мовами) (автор – Ступак Ф.Я.);

– навчального посібника «Ревматологія дитячого віку» (автори – Марушко Ю.В., Марушко Т.В.)

Усі розглянуті питання порядку денного отримали одноголосну підтримку членів Вченої ради Університету.

Голова Вченої ради член-кореспондент НАМН України, професор Б.М. Венцківський подякував усім за плідну роботу і закрив засідання Вченої ради.