ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ НМУ

13.06.2015

12 червня 2015 року у конференц-залі фізико-хімічного корпусу відбулося засідання Вченої ради Університету з кадрових питань. Голова засідання – перший проректор проф. Я.В. Цехмістер.
Відповідно до порядку денного було розглянуто 30 кадрових питань про обрання на посади проректорів, директора інституту, деканів, завідувачів кафедр, професорів, присвоєння вчених звань, а також поточні справи. 

Перед розглядом планових питань порядку денного  за вагомий особистий внесок у розвиток Університету та з нагоди ювілею нагородили почесними грамотами Вченої ради співробітників НМУ асистента кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини А.В. Іншакову та к.псих.н., доцента кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Н.А. Тертичну.

Після обговорення кандидатур та проведення таємного голосування  було здійснено обрання:

1.1. на посаду проректора з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи – в.о. проректора з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи, д.філос.н., професора О.В. ЛИНОВИЦЬКУ; 
1.2. на посаду проректора з науково-педагогічної роботи – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, к.хім.н., доцента О.В. СТЕЧЕНКО;
1.3. на посаду проректора з наукової роботи – в.о. проректора з наукової роботи д.м.н., професора Т.М. ЧЕРЕНЬКО;
1.4. на посаду директора інституту гігієни та екології НМУ імені О.О. Богомольця – в.о. директора інституту гігієни та екології НМУ імені О.О. Богомольця, д.м.н., професора С.Т. ОМЕЛЬЧУКА;
1.5. на посаду декана медичного факультету № 2 – в.о. декана медичного факультету № 2, к.м.н., доцента Н.Ю. ЛІТВІНОВУ;
1.6. на посаду декана медико-психологічного факультету – в.о. декана медико-психологічного факультету, к.м.н., доцента І.О. ЛОГІНОВУ;
1.7. на посаду декана стоматологічного факультету – в.о. декана стоматологічного факультету, д.м.н., професора В.П. НЕСПРЯДЬКА;
1.8. на посаду декана фармацевтичного факультету – в.о. декана фармацевтичного факультету, к.хім.н., доцента Т.Д. РЕВУ;
1.9. на посаду завідувача кафедри хірургії № 1 – завідувача кафедри хірургії № 1, д.м.н., професора О.І. ДРОНОВА; 
1.10. на посаду завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб –  завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб, д.м.н., професора С.О. КРАМАРЬОВА; 
1.11. на посаду завідувача кафедри фармакогнозії та ботаніки – завідувача кафедри фармакогнозії та ботаніки, д.біол.н., професора В.М. МІНАРЧЕНКО; 
1.12. на посаду завідувача кафедри хірургії стоматологічного факультету – завідувача кафедри хірургії стоматологічного факультету, д.м.н., професора М.І. ТУТЧЕНКА;
1.13. на посаду завідувача кафедри гістології та ембріології –  завідувача кафедри гістології та ембріології, член-кореспондента НАМН України, д.м.н., професора Ю.Б. ЧАЙКОВСЬКОГО;
1.14. на посаду професора кафедри судової медицини –  професора кафедри судової медицини, д.м.н., професора О.П. БАБКІНУ;
1.15. на посаду професора кафедри ендокринології – професора кафедри ендокринології, д.м.н., професора Ю.І. КОМІСАРЕНКО; 

Після розгляду особових справ та проведення таємного голосування  Вчена рада прийняла рішення присудити вчене звання «професор» – 7 претендентам та вчене звання «доцент» – 8 претендентам:
1.16. вчене звання «Професор» по кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань д.м.н., професору кафедри Н.В. БІДЕНКО; 
1.17. вчене звання «Професор» по кафедрі психіатрії та наркології д.м.н., професору кафедри Н.О. ДЗЕРУЖИНСЬКІЙ; 
1.18. вчене звання «Професор» по кафедрі оторинолярингології д.м.н., професору Ю.В. ДЄЄВІЙ;
1.19. вчене звання «Професор» по кафедрі акушерства і гінекології № 3 д.м.н., професору кафедри В.Л. ДРОНОВІЙ;
1.20. вчене звання «Професор» по кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії д.м.н., професору кафедри С.О. ДУБРОВУ; 
1.21. вчене звання «Професор» по кафедрі гігієни праці та професійних хвороб д.м.н., професору кафедри В.С. ТКАЧИШИНУ; 
1.22. вчене звання «Професор» по кафедрі внутрішньої медицини № 2 д.м.н., професору кафедри В.П. ШИПУЛІНУ; 

1.23. вчене звання «Доцент» по кафедрі оторинолярингології к.м.н., доценту кафедри О.В. ДІХТЯРУКУ.
1.24. вчене звання «Доцент» по кафедрі неврології к.м.н., доценту кафедри Т.А. ДОВБОНОС.

1.25. вчене звання «Доцент» по кафедрі педіатрії № 2 к.м.н., доценту кафедри О.Л. КОВАЛЬЧУК;

1.26. вчене звання «Доцент» по кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії д.м.н., доценту кафедри А.В. КОПЧАКУ; 
1.27. вчене звання «Доцент» по кафедрі ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології к.м.н., доценту кафедри Г.П. ЛЕОНЕНКО; 
1.28. вчене звання «Доцент» по кафедрі філософії та соціології к.політ.н., доценту кафедри С.Д. МІСЕРЖИ.
1.29. вчене звання «Доцент» по кафедрі офтальмології д.м.н., доценту кафедри І.Д. СКРИПНИЧЕНКО. 
1.30. вчене звання «Доцент» по кафедрі педіатрії № 2 к.м.н., доценту кафедри Т.І. ШЕВЦОВІЙ.

Серед поточних справ було розглянуто наступні питання: 
1.    Інформація щодо рішення ректорату від 10.06.2015 про порядок преміювання кафедр університету відповідно до результатів анонімного анкетування студентів.
2.    Про затвердження робочих навчальних планів підготовки фахівців та норм навчального навантаження НПП на 2015/2016 н.р.
3.    Про затвердження дизайну диплому університету.
4.    Про затвердження програми циклу тематичного удосконалення «Використання методів традиційної китайської медицини в амбулаторно-поліклінічній практиці».
5.    Про порядок занесення та критерії відбору студентів-випускників НМУ до Золотої книги Пошани Університету.
6.    Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібнику «Chemistry of d-elements». Автор проф. Калібабчук В.О., Сліпчук В.Л., Чхало О.М.
7.    Про рекомендацію до друку навчального посібнику «Основи гирьового спорту». Автор проф. Щербина Ю.В.
8.    Про рекомендацію на видання та присвоєння грифу МОЗ навчальному посібнику «Діагностика та лікування ревматичних захворювань». Автор проф. Свінціцький А.С.
9.    Про рекомендацію на видання та присвоєння грифу МОЗ навчальному посібнику «Основи гирьового спорту». Автор: проф. Щербина Ю.В.
10.    Про висунення кандидатур на участь у конкурсі на здобуття премії НАМН України та Асоціації працівників медичних вузів України та студентів НМУ.
11.    Надання рекомендацій на вступ до клінічної ординатури лікарям-інтернам:
– кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 СИНЯЧЕНКО Анні Миколаївні;
– кафедри терапевтичної стоматології ЗАЯЦЬ Катерині Володимирівні, ГОНЧАРУКУ Артемію Юрійовичу;
– кафедри хірургії № 4 ПАНЧУКУ Оресту Вікторовичу;
– кафедри загальної практики (сімейної медицини) ВІСКОВУ Андрію Сергійовичу, КОЛІКО Катерині Олександрівні, РОЗКЛАДКО Анні Валеріївні; ДИВНИЧ Євгенії Юріївні, ПІЛОН Катерині Олександрівні;
– кафедри ортопедичної стоматології ПРИКИДЬКУ Олександру Романовичу, ФАРРУХУ Арафата Анвара Аміна; САДОВНИЧОМУ Антону Сергійовичу;
– кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ПАЛЬЦЮ Андрію Ігоровичу, ЖУРАКОВСЬКІЙ Галині Василівні;
– кафедри хірургії стоматологічного факультету ЗАНТАРАЯ Тото Малхазович;
– кафедри внутрішньої медицини № 1 АББАС-ЗАДЕ Камрана Вагіф огли;
– кафедри оторинолярингології ПАСКЕВИЧ Юлії Вікторівні;
– кафедри травматології та ортопедії МАСЛОВІЙ Тетяні Сергіївні, НОСОВУ Юрію Сергійовичу.
12.    Про затвердження теми та строків виконання докторської дисертації:
– доценту кафедри акушерства та гінекології № 3, к.м.н. ВИГІВСЬКІЙ Лілії Миколаївні;
– асистенту кафедри гістології та ембріології, к.м.н. РАСКАЛЄЙ Тетяні Іванівні.
(відкрите голосування);
– пошукачу кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини, к.м.н. ВАСЮТІ Вірі Анатоліївні (відкрите голосування);
– асистенту кафедри дитячих інфекційних хвороб, к.м.н. ЄВТУШЕНКУ Віталію В’ячеславовичу (відкрите голосування);
– доценту кафедри біоорганічної та біологічної хімії, к.біол.н. ЯНІЦЬКІЙ Лесі Василівні (відкрите голосування).
13.    Про рекомендацію Вченої ради на збірник наукових праць НМУ «Актуальні проблеми нефрології».
Доповідач: в.о. проректора з наукової роботи, професор ЧЕРЕНЬКО Тетяна Макарівна (відкрите голосування)
14.    Про включення до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференція та наукових семінарів» на 2016 рік:
– науково-практичної конференції «Актуальні питання педіатрії» – Сідельниковські читання;
– науково-практичної конференції «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань нервової системи»;
– науково-практичної конференції з нагоди Всесвітнього дня здоров’я 2016 р.
– четвертих наукових читань пам’яті професора А.П. Пелещука;
– науково-практичної конференції «Інфекційні захворювання у дітей. Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику»;
– міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання інфекційної патології і тропічної медицини»;
– науково-практичної конференції «Міждисциплінарні проблеми ревматології».

 

 

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця