ЗАСІДАННЯ РЕКТОРАТУ

06.12.2014
06 грудня 2014 року в адміністративному корпусі Університету відбулося чергове засідання ректорату, на якому головувала  ректор Амосова К.М.
 
Першим на порядку денному було розглянуто питання  «Про міжнародне співробітництво Університету: звіт за 2014 р. і план на 2015р.» (доповідач – Антоненко М.Ю.,проректор з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи, професор)
Професор Антоненко М.Ю. ознайомила присутніх з цілями міжнародної діяльності Університету, а саме:
    прискорення процесу інтеграції Університету у міжнародний академічний простір;
    створення умов для подальшого розвитку і широкого впровадження принципів та стандартів Болонського процесу;
    зміцнення позицій на світовому та національному ринках навчальних послуг;
    забезпечення доступу до інформаційних джерел кращого світового досвіду у галузі організації навчальної, дослідницької роботи, розвитку студентського самоврядування, встановлення ефективних взаємозв'язків зі світовими досягненнями в сфері медицини та фармації, їх ефективного використання в навчально-науковій діяльності та практиці;
    залучення Університету до міжнародних навчальних і науково-дослідницьких проектів;
    використання міжнародних ресурсів для реалізації університетських навчальних та науково-дослідних програм.
 
Наступним на порядку денному було питання «Про модифікацію критеріїв рейтингової оцінки кафедр   Університету» (доповідач – Чайковський Ю.Б., проректор з наукової роботи, професор)
Чайковський Ю.Б. ознайомив присутніх з результатами роботи комісії щодо модифікацій критеріїв рейтингової оцінки кафедр Університету. Основними пропозиціями робочої групи було: збільшити показники щодо наукової роботи кафедр, кількість показників повинна бути зменшена ( за винятком показників, які вимагає МОЗ України та рейтинг «ТОП-200»), тощо.
Про стан академічної заборгованості студентів станом на 01.12.2014р. доповілаСтеченко О.В., начальник навчально-методичного відділу. Вона зробила детальний аналіз щодо динаміки академічної заборгованості вітчизняних та іноземних студентів НМУ, порівняння академічної заборгованості студентів по факультетах, результати складання та перескладання ЛІІ “Крок 1. Загальна лікарська підготовка ”. Особливу увагу Стеченко О.В. приділила академічної заборгованості студентів-слухачів.
 
         Ухвалили:
1.     Деканам факультетів Університету посилити особистий контроль за станом академічної заборгованості студентів.
2.      Контролювати процес ліквідації академічної заборгованості студентів ДНМУ та ЛНМУ, тимчасово допущених до навчання на факультеті відповідно до наказу № 624 від 30.10.2014 р.
3.     Деканам факультетів, завідувачам кафедр – відповідно до наказу № 633 від 03.11.2014 р. – забезпечити організацію та проведення перескладань ПМК та заліків з навчальних дисциплін осінньо-зимового семестру згідно з затвердженими кафедрами та узгодженими з деканатом графіками.
4.      Вчасно інформувати студентів (під особистий підпис студента) та співробітників кафедр Університету про терміни ліквідації академічної заборгованості. Дозволити ліквідовувати академічну заборгованість студентам-вільним слухачам протягом семестру щоденно.
5.     Деканам факультетів проводити із студентами-вільними слухачами щотижневу роботу щодо відвідування занять, ліквідацію академічної заборгованості та направити батькам невстигаючих студентів листи із повідомленням про академзаборгованість та можливість відрахування студента з Університету.
Крім того, для створення сприятливих умов щодо ліквідації академічної заборгованості студентами-вільними слухачами, ректор Університету внесла пропозицію щодо роботи кафедр під час святкових днів.
 
Наступною була доповідь в.о. головного бухгалтера Котлову А.В. щодо зменшення заборгованості студентів по оплаті за навчання. Доповідач відзначила значне зменшення заборгованості по оплаті.
 
«Про впровадження системи АСУ «Електронний деканат», доповів Яновський І.С., помічник ректора. Присутні були ознайомлені з процесом впровадження системи «Електронний деканат» поетапно.
 
Останнім на порядку денному присутні засідання заслухали звіт «Про результати проведення «Дня донора» і профогляду студентів І курсу» (доповідач – Дубров С.О., декан з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів, професор). Професор повідомив присутніх про перебіг здачі крові, кількість донорів по курсах та факультетах. Ця акція викликала великий резонанс серед засобів масової інформації.
 
У поточних справах голова засідання Амосова К.М. зробила наголос на результатах профогляду студентів І курсу,   рекомендувала взяти до уваги студентів, які мають хронічні захворювання та надавати їм постійну медичну допомогу .
 
Адміністрація
Національного  медичного університету
імені  О.О. Богомольця