ВИКЛАДАЧІ НМУ НА УКРАЇНСЬКИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ФОРУМАХ

18.10.2016

6-7 жовтня 2016 року на базі Харківського національного медичного університету відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Гофунговські читання», присвячена 95-річчю кафедри терапевтичної стоматології ХНМУ та 140-річчю з дня народження її засновника професора Ю.М. Гофунга. Юхим Михайлович Гофунг (1876-1944) закінчив зуболікарську школу у Варшаві і медичний інститут у Харкові, в 1921 році організував при Харківському медичному інституті один з перших (після київського) одонтологічних факультетів в Україні, був його деканом і протягом 22 років очолював створену ним кафедру терапевтичної стоматології. Ю.М.Гофунг – натхненник і провідний організатор вищої стоматологічної освіти в Україні.

Відкрив роботу конференції завідувач кафедри терапевтичної стоматології ХНМУ, професор Є.М. Рябоконь, який розповів про життєвий шлях та внесок професора Є.М. Гофунга у стоматологію. З привітальним словом виступили проректор з наукової роботи Валерій М’ясоєдов, президент Асоціації стоматологів України Мирон Угрин, головний позаштатний спеціаліст зі стоматології Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації Євген Волосов, головний позаштатний спеціаліст зі стоматології Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, президент Харківського осередку Асоціації стоматологів України Наталія Удовиченко та ін.

Наукова програма конференції висвітлювала сучасні проблеми в галузі стоматології. В роботі конференції взяли участь науковці – викладачі стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Науковці кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії професор П.С.Фліс, доцент В.В.Філоненко, Н.М.Дорошенко представили доповідь «Аналіз дослідження частоти та розповсюдженості патологій прикусу в Україні». Доцент В.В. Філоненко, який презентував доповідь, акцентував увагу на своєчасній профілактиці зубо-щелепних аномалій у дітей шляхом раннього звертання батьків з дитиною до лікаря-ортодонта. Доцент кафедри терапевтичної стоматології Ю.Г. Коленко представила доповідь на тему: «Значення первинної ланки в профілактиці раку слизової оболонки порожнини рота». В доповіді особлива увага була приділена критеріям ранньої діагностики та лікування передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота. Досвід використання озонотерапії для корекції гіпоксії в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у своїй доповіді виклала аспірант кафедри терапевтичної стоматології І.А.Воловик.

В роботі конференції взяли участь доцент кафедри ортопедичної стоматології Державного університету медицини та фармації «Николае Тестемицану» (м. Кишинів, Республіка Молдова) А.И.Постолаки та д.м.н, професор кафедри щелепно-лицевої хірургії Литовського університету медичних наук (м. Каунас, Литва) Гинтарас Янужис, які розповіли про підготовку студентів-стоматологів у медичних університетах Молдови та Литви.

13 жовтня 2016 року в Українській медичній стоматологічній академії в м. Полтаві відбулась Науково-практична конференція з міжнародною участю «Комплексний підхід до реабілітації стоматологічних хворих у сучасних умовах», присвячена 80-річчю з дня народження професора В.В. Рубаненка і 90-річчю ВДНЗ України «УМСА». В роботі конференції із доповідями взяли участь викладачі кафедр ортопедичної стоматології і пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: професори П.С.Фліс, В.П.Неспрядько, доценти В.В.Філоненко, Ю.В.Клітинський, Д.К.Гуща, співробітники кафедр К.В.Стороженко, Н.М.Дорошенко, Н.В.Лисейко, Н.В.Сергєєва. Було представлено 5 доповідей, що викликали значний інтерес у аудиторії.

Деканат стоматологічного факультету