НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВИЙШОВ ПЕРШИЙ НОМЕР УКРАЇНСЬКО-АНГЛОМОВНОГО ЖУРНАЛУ «GENERAL SURGERY” – «ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ»

15.01.2022

Українсько-англомовний журнал «GENERAL SURGERY” –  «ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ» засновано у травні минулого року НМУ імені О.О. Богомольця та видавництвом ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ». Представницьку редакційну колегію очолили завідувач кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії, професор Я.М. Сусак, який є головним редактором, та завідувач кафедри загальної хірургії №2, професор О.Ю. Іоффе – заступник головного редактора.

 

 

Від задуму до його втілення знадобилося небагато часу, адже назріла потреба подальшої інтеграції української хірургічної науки у європейській науковий простір. Саме цій ідеї слугуватиме журнал, який виходитиме щоквартально із залученням провідних європейських хірургів, які активно висловили часопису свою підтримку. У першому номері видання результатами оригінальних лапароскопічних досліджень загальних жовчних протоків поділилися відомі хірурги Латвії на чолі із головним хірургом країни, професором Харольдом Плаудісом. У наступних номерах  заплановано до друку наукові статті хірургів Австрії та Німеччини. Безумовно, більшу частину площі на шпальтах журналу надається українським вченим, які роблять чималий внесок у розвиток вітчизняної та світової науки, зокрема військової хірургії.

У журналі група авторів на чолі із професором Я. М. Сусаком поділилася досвідом хірургічного лікування поєднаного поранення нижньої порожнистої вени з уламковою емболією легеневої артерії. Тему військової хірургії планується висвітлювати у кожному наступному числі журналу. Ще одна тема, яка переходитиме із номера в номер, є розповідь про видатних українських хірургів. У журналі, який уже побачив світ, є розповідь про всесвітньо відомого хірурга, професора Володимира Сергійовича Земскова. Невипадково першою з’явилася саме ця публікація. Головний редактор журналу професор Я.М. Сусак із душевною теплотою і вдячністю розповідає про свого вчителя і наставника, який прищепив йому любов до хірургічної науки.

Редакційна політика журналу може змінюватися. Планується випускати тематичні номери, присвячені різним актуальним напрямкам хірургії, наприклад трансплантології, яка в Україні останнім часом набула небувалого розвитку. Статті в журналі публікуються англійською мовою із розширеною анотацією українською, тому є доступними широкому читачеві. Перший номер має наклад 2000 примірників і поширюється в цифровому варіанті на відкритому безкоштовному сайті. Видавці подбали про популяризацію журналу, надіслано тисячі електронних листів у різні медичні заклади країни і вже отримали зворотні позитивні відгуки. Зокрема, свої наукові статті надіслали хірурги Харкова, Чернігова, Львова, Івано-Франківська. Виявили також бажання друкуватися у новому хірургічному журналі вчені НМУ імені О.О. Богомольця. Журнал є перспективним науковим майданчиком європейського рівня для обміну хірургічним досвідом, адже він індексується у міжнародних наукометричних базах та каталогах.

 

Кафедра хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії, кафедра загальної хірургії №2