НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 15.0: АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», ПРИСВЯЧЕНУ ЮВІЛЕЮ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

30.04.2021

23-24 квітня 2021 року медико-психологічний факультет провів щорічну науково-практичну конференцію «Медична психологія 15.0: аспекти практичної діяльності» в онлайн-форматі на платформі Zoom. Цьогорічну конференцію було присвячено 20-річчю створенню факультету.

Декан факультету, професор Мирослава Мирославівна Філоненко, зокрема зазначила: «Ми щороку долучаємо до нашої конференції доповідачів, які презентують доповіді із найактуальніших проблем медичної психології та суміжних  наук. Важливо для нашого факультету є й те, що такими спікерами є наші випускники, практикуючі лікарі-психологи, які мають відповідний досвід та напрацювання, чим діляться з учасниками конференції. Для наших студентів, майбутніх лікарів-психологів це – неоціненний досвід і мотивація для здобуття професії лікаря-психолога».

Зі словами привітання з ювілеєм факультету та Всеукраїнським днем психолога на відкритті конференції виступили: ректор НМУ імені О.О. Богомольця, професор Юрій Леонідович Кучин,  проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційного розвитку, професор Сергій Володимирович Земсков, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії, професор Олег Созонтович Чабан, завідувач кафедри загальної і медичної психології, професор Михайло Миколайович Матяш, завідувач кафедри психіатрії та наркології, професор Олександр Костянтинович Напрєєнко, директор Українського тренінгового центру сімейної медицини, доцент Ольга Іванівна Висоцька та професорсько-викладацький склад кафедр факультету. Учасникам конференції було представлено ювілейний випуск газети «Медичні кадри», в якому було зібрано інформацію про 20-річний розвиток та здобутки факультету, представлено інтерв’ю із його випускниками, студентами та професорсько-викладацьким складом 9-ти факультетських кафедр.

У перший день роботи конференції  прозвучало понад 30 доповідей з таких проблем: психологічна реабілітація в період пандемії
COVID 19; досвід організації медико-психологічної допомоги пацієнтам з соматичними захворюваннями на прикладі паліативної допомоги; превенція ПТСР: міф чи реальність; життя з розладом харчової поведінки. Біль клієнта. Робота спеціаліста; нейрофізіологічні основи депресивних розладів та станів; тривожний стан і його вплив на сексуальну поведінку; медико-психологічні особливості надання паліативної допомоги; програма медико-психологічної корекції резилієнсу ветеранів війни з черепно-мозковою травмою: розробка та первинна оцінка ефективності; постковідний синдром – гендерні та вікові аспекти; гештальт-психотерапія співзалежних стосунків та інші доповіді.

У другій частині конференції було проведено два майстер-класи з медико-психологічних аспектів в акушерстві і гінекології: вплив патологічних пологів на психологічне здоров’я жінки, розвиток ускладнень зі сторони психічної сфери організму пацієнтки та наслідки патологічних пологів – втрата (символічна та фізична), психологічний супровід пацієнтки.

24 квітня, другого дня конференції, кафедра загальної і медичної психології, яку очолює професор М.М. Матяш, провела «Науковий вікенд», де студенти 3-4 курсів спеціальності 225 «Медична психологія» представили результати своїх наукових досліджень. Серед основних тем доповідей були такі: дослідження особливостей прояву емпатії у студентів вищих навчальних медичних закладів; дослідження формування професійної самосвідомості у студентів; особливості burnout – синдрому у стоматологів в зв’язку з пандемією COVID-19; психологічні особливості подружньої зради серед людей молодого віку: причини і вплив на подальший розвиток відносин; особливості захисних механізмів підлітків залежно від статі; дослідження рівня самооцінки у підлітків; вплив масової культури на формування ціннісних орієнтирів молоді; гіперактивність дитини в контексті її соціальних взаємовідносин; гендерні аспекти прояву страху та тривожності у юнацькому віці; вплив психологічних маніпуляцій на особистість; домінуючі установки особистості та їх вплив на успіх у діяльності; вплив соціальних мереж на формування особистості підлітків; особливості взаємовідносин батьків з пiдлiткaми; психологічні аспекти розладів харчової поведінки; особливості сприймання образу матері та батька; психологічні особливості адиктивної поведінки серед юнацтва; особливості копінг-стратегій у подоланні стресу в професійній діяльності лікаря; психологічні проблеми девіантної поведінки підлітків; стрес як чинник виникнення ожиріння; професійне вигорання у практикуючого лікаря в умовах пандемії.

На завершення конференції було прийнято резолюцію щодо подальшого розвитку факультету, спеціальності 225 «Медична психологія» та імплементації медико-психологічної допомоги в систему охорони здоров’я України.

 

Прес-центр за матеріалами медико-психологічного факультету