НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

26.10.2020

26 жовтня 2020 року відбулося чергове засідання Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця  за участю ректора, проректорів, деканів факультетів, директорів інститутів, керівників структурних підрозділів. Голова вченої ради, ректор, професор Ю.Л.Кучин, пересвідчившись у наявності кворуму і затвердивши порядок денний, оголосив про початок роботи. Юрій Леонідович, перш ніж перейти до розгляду питань порядку денного,  повідомив, що згідно з наказом МОН від 24.09.2020 р. за № 1188 затверджено рішення Атестаційної колегії Міністерства відповідно до якого вчене звання «професор» отримали:

 

Антоненко Анна Миколаївна професор кафедри гігієни та екології №1
Виговська Оксана Валентинівна професор кафедри дитячих інфекційних хвороб, декан
Диндар Олена Анатоліївна професор кафедри акушерства і гінекології №3
Земсков Сергій Володимирович професор кафедри загальної хірургії №1, проректор
Полова Жанна Миколаївна професор кафедри аптечної та промислової технології ліків
Рева Тетяна Дмитрівна професор кафедри медичної та загальної хімії, декан
Сліпчук Валентина Леонідівна професор кафедри медичної та загальної хімії
Філоненко Мирослава Мирославівна професор кафедри загальної і медичної психології, декан
Юзвенко Тетяна Юріївна професор кафедри ендокринології

 

Головуючий від імені членів Вченої ради привітав колег із присвоєнням їмвченого звання «професор», побажав міцного здоров’я і нових наукових здобутків.

З першого питання порядку денного щодо утворення нового структурного підрозділу – університетської клініки НМУ імені О.О. Богомольця та визначення членів комісії з реорганізації лікарні Університету виступив ректор Ю.Л.Кучин (мультимедійна презентація). Зібрання одноголосно ухвалило рішення про створення нового структурного підрозділу – Університетської клініки (на підставі п.13 Статуту НМУ) шляхом приєднання до структури НМУ Республіканської клінічної лікарні МОЗ та призначило членів Комісії з реорганізації лікарні від НМУ імені О.О. Богомольця:

  • від трудового колективу НМУ заступника директора з організаційно-методичної роботи Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця М.М.Лук’янець
  • від Вченої ради НМУ заступника ректора з господарських питань Ю.А.Богдана
  • провідного юрисконсульта, в.о. начальника юридичної служби Т.В.Олєйнікову.

Далі Вчена рада заслухала та одноголосно затвердила звіт проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та євроінтеграції, професора  Р.Л.Скрипник  про міжнародне співробітництво як пріоритетний напрям стратегічного примноження векторів розвитку Університету та інтеграції до світового науково-освітнього простору (мультимедійна презентація).

З третього питання порядку денного виступила директор Інституту післядипломної освіти, д.мед.н., професор кафедри менеджменту охорони здоров’я Т.А.Вежновець, яка винесла на обговорення та затвердження звіт про діяльність Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (мультимедійна презентація), який зібрання підтримало одностайно.

Перейшовши до розгляду четвертого питання порядку денного, Ю.Л.Кучин надав слово відповідальному секретареві Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця Максимові Васильовичу Тарасенку, який запропонував до затвердження звіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з набору студентів на 2020/2021 навчальний рік (мультимедійна презентація), який Вчена рада одноголосно ухвалила.

З поточних питань порядку денного засідання виступив проректор з наукової роботи та інновацій, професор С.В. Земсков , який продовжив далі вести засідання і запропонував затвердити склади разових спецрад та комісій, а також кандидатури з числа молодих вчених на іменні стипендії для увічнення подій Революції Гідності,зокрема: на здобуття стипендії імені Дмитра Максимова– аспіранта кафедри хірургії стоматологічного факультету НМУ Сергія Леонідовича Чуба;на здобуття стипендії імені Назарія Войтовича –асистента кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії, заступника декана медичного факультету №2 Миколу Васильовича Коротю; на здобуття стипендії імені Романа Гурика –аспіранта кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти НМУ Дениса Михайловича Черногорського; на здобуття стипендії імені Устима Голоднюка– аспіранта кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти Олександра Сергійовича Шпачинського. Члени Вченої ради одноголосно підтримали висунуті кандидатури.

Далі за пропозицією професора С.В.Земскова було ухвалено:

склад Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень при НМУ імені О.О. Богомольця (мультимедійна презентація);

відкориговано тему докторської дисертації доцента кафедри ендокринології Г.П.Михальчишин (стара назва – «Цукровий діабет ІІ типу і метаболічний синдром: патогенетичні взаємозв’язки та лікування» нова назва: «Патофізіологічні механізми варіабельності клінічного перебігу та система надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки». Вчена рада також затвердила:

Положення про конкурсний відбір кандидатів академічної мобільності з числа студентів НМУ імені О.О. Богомольця для участі у конкурсі у рамках програми «ERASMUS+»;навчальні програми циклу ТУ «Актуальні питання клінічної фармакології в сучасній гастроентерології» (78 навчальних годин, змішана форма) та надала рекомендації: кафедрі судової медицини та медичного права на проведення 6 листопада 2020 року міжвідомчої науково-практичної конференції «COVID-19. Судово-медичні та юридичні аспекти»; кафедрі фармакогнозії та ботаніки на проведення у 2021 році науково-практичної конференції «Planta+. Наука, практика та освіта» (форма участі заочна) та внесення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів у 2021 році.

Заступник начальника навчально-методичного відділу, доцент Н.К.Гребень винесла на затвердження Положення про вивчення студентами НМУ імені О.О. Богомольця вибіркових дисциплін та елективних курсів (мультимедійна презентація і Положення). Після нетривалого обговорення члени Вченої ради одноголосно ухвалили запропонований документ. Зібрання також затвердило освітньо-наукову програму «Клінічна психологія та психотерапія», яку запропонувала на обговорення декан медико-психологічного факультету, професор М.М. Філоненко (мультимедійна презентація).

Голова профкому співробітників НМУ Л.М.Яременко запропонувала членам зібрання обговорити та підтримати кандидатуру професора кафедри педіатрії ІПО Ольги Володимирівни Воробйової щодо присвоєння їй почесного звання «Заслужений лікар України». Вчена рада одноголосно ухвалила цю пропозицію.

Вичерпавши порядок денний і подякувавши всім за роботу,проректор з наукової роботи та інновацій, професор С.В. Земсков закрив засідання.

 

Прес-центр