Відбулося перше спільне засідання студентських наукових гуртків п’яти кафедр НМУ

02.02.2023

В НМУ імені О.О. Богомольця вперше відбулося спільне засідання студентських наукових гуртків кафедр нейрохірургії, неврології, радіології та радіаційної медицини, онкології, медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії на тему «Пухлини головного мозку. Мультидисциплінарний підхід». Науковий захід став першим етапом у навчанні майбутніх лікарів в розумінні сучасних стандартів боротьби з недугами, що передбачають створення у закладах охорони здоров’я мультидисциплінарних груп для індивідуалізації лікувального процесу. У науковому заході взяли участь більше 70 студентів.

Лікування одного пацієнта зазвичай неможливе без залучення лікарів різних спеціальностей. Розуміння всіх ланок патогенезу та комплексного підходу до етапності лікування є важливими для кінцевого позитивного результату. Засідання є першим етапом в навчанні майбутніх лікарів для розуміння лікарської тактики. Студенти-гуртківці різних кафедр у доповідях розкрили теми епідеміології, патоморфології, неврологічного огляду пацієнтів, нейровізуалізаційних методів обстеження, принципи радіотерапії та радіохірургії, основи хіміотерапевтичного лікування пухлин головного мозку.

До участі в засіданні запрошено практикуючих лікарів різних спеціальностей, які поділилися своїми знаннями та досвідом із студентами. Так, співробітник відділення внутрішньомозкових пухлин Інституту нейрохірургії імені А.П. Ромоданова, лікар-нейрохірург Валентин Ключка розповів про новітні медичні технології в нейрохірургії, зокрема про можливості сучасних методів діагностики та хірургічного лікування. Працівник ЛШМД, лікар-рентгенолог Олександра Ворон розповіла про клінічні випадки складної діагностики пухлин головного мозку, а психолог, доцент Інна Мухаровська висвітлила важливі аспекти особливостей психологічного стану нейроонкологічного пацієнта та основи комунікації.

До організації наукової події доклали чимало зусиль староста гуртка кафедри нейрохірургії Артем Любицький, староста гуртка кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Наталія Коломієць. Здійсненню студентської ініціативи сприяли їхні наставники професор кафедри нейрохірургії Володимир Медведєв, асистент цієї ж кафедри Аліна Корсак та старший лаборант Сергій Олефір. Організатори та учасники першого спільного засідання висловили впевненість у тому, що започаткована наукова традиція матиме продовження.

 

Пресцентр за інформацією студентського наукового товариства імені О.А.Киселя НМУ