В НМУ ОБГОВОРИЛИ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СВІТУ

30.09.2022

Найшвидший спосіб побудувати власний успіх – це подвоїти свої інвестиції в особистий розвиток! Саме під таким гаслом 28 вересня 2022 року в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Освітній процес підготовки лікарів в умовах сучасного світу: виклики та перспективи».

Конференція пройшла у змішаному форматі, була насичена новітніми знаннями та спрямована на особистісний розвиток кожного лікаря. Конференцію відкрив ректор НМУ, професор Юрій Кучин. Він відзначив, що питання конференції мають надважливе значення сьогодні, за умов, в яких змушена жити, працювати і розвиватися вся країна. Ректор побажав учасникам отримати для себе вичерпні відповіді на питання організації навчального процесу в умовах сучасного світу.

Конференція складалася з 3 секцій:

  • Секція 1 – «Нагальні проблеми освітнього процесу та шляхи їх вирішення в медичному ЗВО»;
  • Секція 2 – «Модернізація змісту та викладання освітніх компонентів в програмі підготовки лікарів»;
  • Секція 3 – «Постерні доповіді».

Слухачі одночасно могли переглянути доповіді міжнародних спікерів, стейк-холдерів, професорів, доцентів та студентів. Серед спікерів – талановиті представники з інших університетів, зокрема Наталія Воронич-Семченко (Івано-Франківський національний медичний університет), Наталія Смочко (Мукачівський державний університет), а також іноземці –  Беата Вольна (Університет соціальних і медичних наук, Польща) та Йоанна Пристром (Білостоцький державний університет, Польща). Вони поділились своїм досвідом і набутими впродовж праці знаннями.

Яким нині є освітній процес в умовах сучасного світу? В чому ж полягають виклики та перспективи сьогодення? Відповіді на ці та інші важливі питання надали передові експерти в медичній галузі, гаранти конференції – декан стоматологічного факультету, професор Наталія Біденко, декан медичного факультету №3, професор Оксана Виговська, декан медичного факультету №1, професор Володимир Мельник.

Під час конференції обговорили безліч цікавих і важливих тем навчального процесу, зокрема, роль Університетської клініки у формуванні освітньої траєкторії майбутнього лікаря зі спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія»; виробнича практика – важливий компонент в освітній траєкторії студентів-медиків; роль студентів в удосконаленні освітніх програм, науково-творчий потенціал студентів медичних закладів вищої освіти; особливості академічної мобільності в медичних закладах вищої освіти; онлайн-навчання очима студентів медичного університету: ризики і перспективи.

Топ-експерти медицини запевняють, що найскладніше – це почати діяти, все інше залежить тільки від наполегливості та впевненості. Сьогодні ми маємо зосередити свою увагу на створенні, вдосконаленні, модернізації освітніх програм, керуючись студентоцентричним підходом із забезпеченням можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії студента з урахуванням спадкоємності фундаментальних і клінічних дисциплін, потребують особливих підходів до організації підготовки медиків в екстремальних ситуаціях. Експерти акцентували увагу на значенні результатів вивчення природничих дисциплін для опанування матеріалу клінічних дисциплін та успішної клінічної практики у майбутньому. Необхідно забезпечувати можливість удосконалення оволодіння студентами soft skills, а також врахувати результати неформальної освіти. Доцільно ширше залучати до роботи над освітніми програмами потенційних роботодавців і здобувачів освіти. При викладанні і проведенні контролю з клінічних дисциплін надзвичайно важливий інструмент – симуляційне навчання.

Ще одним важливим аспектом є узагальнення конференції, обговорення збірки наукових робіт, внесення корективів від спікерів та учасників й, власне, затвердження резолюції. Кожен учасник після заповнення форми та проходження тестів зможе отримати сертифікат.

Безумовно, конференція отримала зворотній зв’язок від глядачів та учасників: 52 різноманітні доповіді та понад 700 переглядів, низка вдячних коментарів та теплі слова учасників.

Переглянути конференцію можна за посиланням:

Секція 1. Нагальні проблеми освітнього процесу та шляхи їх вирішення в медичному ЗВО:

https://www.youtube.com/watch?v=avkhjaOyM1I

Секція 2. Модернізація змісту та викладання освітніх компонентів в програмі підготовки лікарів:

https://youtu.be/WxD5GyN2K4E

Секція 3. Постерні доповіді:

https://youtu.be/il48hADPDmc

 

За інформацією медичного факультету №3