НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УЧАСТЬ ВЧЕНИХ КАФЕДРИ ПЕДІАТРІЇ №2 У 7-Й БАЛТІЙСЬКІЙ І ПІВНІЧНОМОРСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ

15.06.2022

Вчені кафедри педіатрії №2 НМУ на запрошення колег з ЄС взяли онлайн-участь із трьома доповідями у 7 Балтійській і Північноморській конференції Фізичної та реабілітаційної медицини (7th Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine (Tartu, Estonia, June 9–11, 2022).

У своїй доповіді «Шляхи медико-психологічної реабілітації дітей, які постраждали внаслідок російської військової агресії проти України» («Ways of medical and psychological rehabilitation of children, who have suffered as a result of russian military aggression against Ukraine») завідувач кафедри педіатрії №2, член-кореспондент НАМН України, професор Олександр Волосовець висвітлив питання надання медичної і психологічної допомоги дітям, які постраждали через російську агресію. Як наслідок, такі діти зазнають важкої психотравми, що супроводжується страхом, тривогою та втратою почуття безпеки. Все це згодом у частини з них реалізується у посттравматичний стресовий розлад і веде до розвитку розладів психіки та поведінки (РПП).

Так, за результатами ретроспективного медико-статистичного дослідження, проведеного кафедрою педіатрії №2, можна констатувати, що у дітей з Донецької та Луганської областей України, де протягом останніх 8 років відбувались бойові дії, спостерігалось зростання РПП та збільшення кількості дітей з інвалідністю через цю патологію.

У свою чергу порушення психіки дитини стають стартом для реалізації чисельної психосоматичної патології. Зокрема в областях, де йде війна, порівняно із загальнодержавними показниками, зросла захворюваність дітей на епілепсію, інфекційні хвороби, хвороби органів дихання, бронхіальну астму, пневмонії, хвороби серця та судин та новоутворення. Безумовно, у нинішніх складних умовах слід очікувати погіршення ситуації із захворюваності дітей стрес-індукованою патологією, що потребує створення навколо постраждалих дітей мультидисциплінарними командами лікарів і психологів разом з батьками «Кокону безпеки» для відновлення ментального здоров’я.

У доповіді професора кафедри педіатрії №2 Сергія Кривопустова та доцентів Тетяни Шевцової  та Ірини Логінової  «Досвід вивчення питань реабілітації дітей з перинатальними ураженнями центральної нервової системи на кафедрі педіатрії № 2 Національного медичного університету імені Богомольця» («Еxperience of teaching issues of rehabilitation of children with perinatal injuries of the central nervous system at the Department of pediatrics № 2 Bogomolets National Medical University») було висвітлено сучасні бачення викладання питань реабілітації дітей з ураженнями центральної нервової системи у дітей.            У доповіді доцента кафедри педіатрії №2, кандидата медичних наук Олени Мозирської  «Чутливість кліщів домашнього пилу у дітей з атопією з поліморфізмом толоподібного рецептора 2» («House dust mite sensitivity in atopic children with tol-like receptor 2 polymorphism») було представлено результати дослідження щодо поширеності сенсибілізації до кліщів домашнього пилу у дітей з атопічним дерматитом та роль поліморфізму rs4696480 в TLR2 у розвитку чутливості до кліщів домашнього пилу.

У кінці наукової сесії конференції професор Олександр Волосовець подякував європейським колегам за їхню солідарність з народом України та увагу до наукових пошуків наших вчених, які продовжують свої дослідження у непростих умовах сьогодення.

Усі доповіді наших учасників форуму було опубліковано у відомому європейському часописі «Журнал реабілітаційної медицини» («Journal Rehabilitation Medicine»).

 

Кафедра педіатрії №2