НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УЧАСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В МІЖНАРОДНІЙ ЗУСТРІЧІ ЕКСПЕРТІВ З ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ТА СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРО НЕІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

11.10.2021

На запрошення керівництва Проєкту «Надання підтримки Україні у розвитку сучасної системи громадського здоров’я» співробітники кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця професор Т.С. Грузєва, доцент Н.В.Гречишкіна, асистент В.Ю.  Дубовик взяли участь у  Міжнародній зустрічі експертів з епідеміологічного нагляду та статистичної звітності про неінфекційні захворювання. Проєкт фінансується ЄС і впроваджується в Україні консорціумом «GFA Consulting Group GmbH» та Фінським інститутом охорони здоров’я та добробуту (THL).

Зустріч експертів відбулася за участю представників ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України». На зустрічі було проведено аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз (SWOT аналіз) існуючої в Україні системи статистичної звітності щодо НІЗ, представлено особливості імплементації глобальних та Європейських опитувань щодо факторів ризику розвитку НІЗ і розглянуто основні результати наукових досліджень, які здійснено на основі наявних систем моніторингу.

Відкрив захід заступник генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» Владислав Збанацький.

У зустрічі взяв участь міжнародний експерт проєкту – професор Ерккі Вартіайнен, який представив головні цілі проєкту та огляд наявного моніторингу неінфекційних захворювань у контексті глобальної системи моніторингу, висвітлив досвід Фінляндії з епіднагляду за  НІЗ. Модератором заходу була національний експерт з профілактики неінфекційних захворювань кандидат медичних наук Н.О. Король.

З великим інтересом учасники зустрічі послухали доповіді начальника відділу статистики та аналізу  ДУ «ЦГЗ МОЗ України» К. Матюшиної «Профіль громадського здоров’я. Збір статистичної інформації про здоров’я на національному рівні» та завідувача відділу підтримки реформ та регіонального розвитку І. Агеєвої «Актуальна ситуація з розбудови мережі центрів контролю та профілактики хвороб у 2018-2021 рр.».

Поточну ситуацію щодо реєстрації НІЗ в процесі переходу до Міжнародної класифікації первинної допомоги (ICPC-2) у щоденній практиці лікарів ПМД висвітлила проф. В. Ткаченко.

Представники НАМН України, НАН України, НДІ та ЗВМО поділилися досвідом наукових досліджень, здійснених на основі наявних систем моніторингу/збору даних про НІЗ та фактори ризику. Співробітники кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я  НМУ імені О.О. Богомольця брали участь у багатьох проєктах із вивчення поширеності неінфекційних захворювань та чинників ризику їх розвитку, серед них на замовлення ЄРБ ВООЗ та CDC. Ними підготовлено низку національних звітів України для ЄРБ та CDC щодо поширеності хронічних неінфекційних хвороб та чинників ризику їх виникнення у різних вікових групах населення України та вживання тютюну у середовищі студентів-медиків тощо.

Зустріч була корисною в контексті обґрунтування подальших кроків з розбудови моніторингових систем епідеміологічного нагляду за неінфекційними захворюваннями та формування стратегій розвитку системи громадського здоров’я.

 

Прес-центр за матеріалами кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я