Студентські наукові гуртки НМУ – перша сходинка у світ науки

10.10.2023

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця працює численна кількість студентських наукових гуртків, у засіданнях яких беруть участь зацікавлені здобувачі вищої освіти, незалежно від факультету та курсу. Саме тут вони поглиблюють власні знання в різних галузях медицини, розширюють можливості та роблять перші кроки у світ науки.

Студентські наукові гуртки в нашому Університеті працюють за такими напрямами: акушерство та гінекологія, педіатрія, психологія, стоматологія, біологія, терапія, хірургія, офтальмологія, фармація, анестезіологія та інтенсивна терапія, гігієна та екологія, клінічна та лабораторна імунологія, алергологія та медична генетика, мікробіологія та паразитологія з основами імунології, радіологія та радіаційна медицина, соціальна медицина та громадське здоров’я, судова медицина та медичне право. Кожен гурток очолює керівник, який є співробітником відповідної кафедри та має значний науковий доробок і досвід проведення досліджень.

Щоб стати висококваліфікованими фахівцями, студенти НМУ обирають наукові гуртки, де вони поглиблено вивчають відповідні дисципліни. Тут вони зустрічатися із відомими науковцями, лікарями, знайомляться з однодумцями з різних факультетів та ЗВО. Також розглядають актуальні теми відповідної галузі, навчаються вірно формулювати наукову думку, знаходити інструменти для виконання власного наукового дослідження та підтримку у його проведенні, аналізують проміжні та остаточні результати.

Молоді науковці стають не тільки слухачами тематичних лекцій, а й беруть активну участь у майстер-класах і студентських наукових конференціях, де успішно виступають перед аудиторією, публікують власні тези та статті у наукових виданнях.

Долучайтеся до роботи СНГ в НМУ імені О.О. Богомольця та долайте перші сходинки на шляху до реалізації власних наукових планів!

Додаткова інформація для зацікавлених осіб

СНГ акушерства та гінекології: https://telegra.ph/SNG-akusherstva-ta-g%D1%96nekolog%D1%96i-10-01

СНГ педіатричного напрямку: https://telegra.ph/SNG-ped%D1%96atrichnogo-napryamku-10-01

СНГ психологічного напрямку: https://telegra.ph/SNG-psiholog%D1%96chno-psih%D1%96atrichnogo-napryamku-10-01

СНГ стоматологічного напрямку: https://telegra.ph/SNG-stomatolog%D1%96chnogo-napryamku-10-08

СНГ терапевтичного напрямку: https://telegra.ph/SNG-terapevtichnogo-napryamku-10-01

СНГ хірургічного напрямку: https://telegra.ph/SNG-h%D1%96rurg%D1%96chnogo-napryamku-10-01-2

СНГ фармацевтичного напрямку https://telegra.ph/SNG-farmakolog%D1%96chnogo-napryamku-10-01

СНГ кафедри анестезіології та інтенсивної терапії: https://telegra.ph/SNG-Kafedri-anestez%D1%96olog%D1%96i-ta-%D1%96ntensivnoi-terap%D1%96i-09-27

СНГ кафедри біології: https://telegra.ph/SNG-kafedri-B%D1%96olog%D1%96i-10-03

СНГ кафедри гігієни та екології: https://telegra.ph/SNG-kafedri-g%D1%96g%D1%96yeni-ta-ekolog%D1%96i-09-27

СНГ кафедри клінічної та лабораторної імунології, алергології та медичної генетики: https://telegra.ph/SNG-kafedri-kl%D1%96n%D1%96chnoi-ta-laboratornoi-%D1%96munolog%D1%96i-alergolog%D1%96i-ta-medichnoi-genetiki-10-06

СНГ кафедри мікробіології та паразитології з основами імунології: https://telegra.ph/SNG-kafedri-m%D1%96krob%D1%96olog%D1%96i-ta-parazitolog%D1%96i-z-osnovami-%D1%96munolog%D1%96i-09-27

СНГ кафедри офтальмології: https://telegra.ph/SNG-kafedri-oftalmolog%D1%96i-09-26

СНГ кафедри радіології та радіаційної медицини: https://telegra.ph/SNG-kafedri-rad%D1%96olog%D1%96i-ta-rad%D1%96ac%D1%96jnoi-medicini-09-27

СНГ кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я: (https://telegra.ph/SNG-kafedri-soc%D1%96alnoi-medicini-ta-gromadskogo-zdorovya-09-27

СНГ кафедри судової медицини та медичного права: https://telegra.ph/Kafedra-sudovoi-medicini-ta-medichnogo-prava-09-25

Пресцентр НМУ за інформацією СНТ імені О.А. Киселя