НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РОБОТА КАФЕДРИ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ТА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-19

27.04.2021

2020-й рік виявився надзвичайно складним і для світу, і для України. Пандемія коронавірусу (COVID-19) та пов’язані з нею карантинні заходи виявили слабкі місця в усіх сферах суспільного життя країн та в здобутті високоякісної освіти. У зв’язку із новою ситуацією виникла необхідність у створенні належних умов для навчання студентів вищих навчальних закладів. Винятком не став і наш Університет.

Особливістю навчання у вищому медичному навчальному закладі є обов’язкове поєднання теоретичних знань із практичними навичками, що створює додаткові виклики та завдання для професорсько-викладацького складу Університету. За останні роки вищі медичні заклади освіти дещо адаптувалися до підготовки майбутніх лікарів у сучасних умовах та під час карантинних обмежень. Було запроваджено дистанційну форму навчання із використанням  інтернет-платформ, зокрема Zoom, Skype, Viber, для викладання в онлайн-форматі.

Проте, проблемною залишилась практична частина питання, яка є дуже важливою для студента-медика. Особливо це стосується студентів, які проходять цикл навчання на кафедрах хірургічного профілю, зокрема кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії відповідно. Неодноразово студенти виявляли бажання бути присутніми на різних оперативних втручаннях. Вони часто нарікали на відсутність такої можливості через різке зменшення кількості пацієнтів в амбулаторії ще задовго до ситуації з пандемією, а зараз це питання загострилось ще більше. Отже, викладачі кафедри сприйняли цей студентський запит, як особистий виклик.

Під час проходження студентами 4-го курсу, 4-ої групи стоматологічного факультету дистанційного циклу з щелепно-лицевої хірургії («Онкологія та травматологія») на 1-му практичному занятті, 20 січня поточного року на онлайн-платформі Zoom, виникла  можливість бути присутніми на операції з видалення новоутворення (циліндрома) лівої верхньої щелепи. Операція проводилась у ДУ «Інститут отоларингології ім. професора О.С. Коломійченка НАМН України» (директор інституту – академік НАМН Д.І.Заболотний), оперував – член-кореспондент НАМН України, професор В.О. Маланчук, асистент хірурга – доцент А.В.Рибачук.

Вперше, в онлайн-режимі, у реальному часі, студенти бачили складну операцію із видалення пухлини щелепно-лицевої ділянки. Викладачем групи було використано інтернет-платформу Zoom для онлайн-трансляції оперативного втручання, під час якої студенти мали можливість поставити запитання професору В.О. Маланчуку, що дало їм змогу повного розуміння ходу операції та тактики лікування в даному клінічному випадку.

Після хірургічного втручання, за допомогою 3-D моделей щелеп та комп’ютерної томографії (КТ) лицевого черепу пацієнта, професор В.О. Маланчук підбив підсумок операції з описанням скарг та анамнезу розвитку захворювання, аналізом виду пухлини на КТ.

Наступного дня студенти написали слова подяки на ім’я завідуючого кафедри, в яких висловили своє захоплення та вдячність за надану їм можливість на першому ж практичному занятті бути присутніми онлайн на операції, поставити запитання, аналізувати КТ, отримати розуміння складної хірургії щелепно-лицевої ділянки.

 

На наступному практичному занятті в онлайн-режимі, студенти бачили місцеву пластичну операцію з приводу закриття дефекту м’якого піднебіння та його подовження.

 

 

З початком нового семестру та навчального циклу на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії естафету перейняли англомовні студенти-іноземці 3 та 4 курсів (групи 8612Са та 7605Са відповідно, викладачі: доцент А.В.Рибачук, асистент Р.І. Шевчук). Оскільки більшість із них, у зв’язку із пандемією, знаходиться за кордоном (Іран, Ірак, Марокко, Палестина та ін.), можливість побувати онлайн на операціях викликала у них неабиякий інтерес.

 

Слід відзначити, що у березні 2021р. директор ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», академік Д.І. Заболотний і перший проректор НМУ з науково-педагогічної роботи і післядипломної освіти, професор О.М. Науменко за згодою Президента НАМН України, академіка В.І. Цимбалюка і ректора НМУ професора Ю.Л. Кучина підписали договір про співпрацю Інституту і кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ. Відтак, студенти отримали можливість бути присутніми на складних операціях у щелепно-лицевій і суміжних ділянках, які кафедра проводить в цьому Інституті.

15 березня 2021 року рішенням ректора НМУ, професора Ю.Л.Кучина кафедра отримала навчально-клінічну базу в Університетській лікарні, оснащення якої специфічним обладнанням вже почалося. Це також збільшить кількість складних та цікавих хірургічних втручань, які можна буде транслювати онлайн для студентів, збільшить кількість тих, хто захоче обрати вибірковий курс із щелепно-лицевої хірургії в подальшому, підвищиться імідж кафедри та Університету не лише в Україні, а й поза її межами.

Значним позитивним фактом став також Наказ МОЗ України щодо впровадження фаху «Щелепно-лицева хірургія». Таким чином, 29-літні зусилля кафедри і провідних щелепно-лицевих хірургів України, починаючи з нашого вчителя, професора Ю.Й. Бернадського, завершилося великим успіхом і для стоматології, і для всієї медицини України.

У підсумку слід сказати, що завдяки сучасним технічним можливостям та навчальним інтернет-платформам, які активно використовуються під час дистанційного навчання в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, студенти мають змогу отримати більш високий рівень знань з теорії та практики щелепно-лицевої хірургії.

Ласкаво просимо всіх охочих приєднатися до нашої хірургічної спільноти!

 

Прес-центр за матеріалами кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії