Результати досліджень молодої науковиці НМУ впроваджено у клінічну практику

19.09.2023

15 вересня у НМУ імені О.О.Богомольця під головуванням завідувача кафедри педіатрії післядипломної освіти, професора Юрія Марушка відбулося засідання спеціалізованої вченої ради з приводу захисту дисертації аспірантки кафедри педіатрії №2 Марії Кривопустової на здобуття ступені доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія».

Аспірантка Марія Кривопустова досліджувала наукову тему «Прогнозування ефективності лікування та клінічного перебігу бронхіальної астми у дітей шкільного віку сенсибілізованих до алергенів котів». Молода науковиця поставила за мету дослідження покращити результати лікування бронхіальної астми у дітей шкільного віку, сенсибілізованих до алергенів котів, шляхом прогнозування клінічного перебігу та ефективної терапії.

Для вирішення наукового завдання дисертантка використовувала сучасну методологію, зокрема можливості молекулярної алергодіагностики.

У процесі роботи над дисертацією було залучено дітей віком від 6 до 16 років, які мали бронхіальну астму, проведено детальний статистичний аналіз і надано рекомендації для діагностики та лікування. Дисертантка підготувала і надрукувала 11 наукових робіт з теми дисертації, з них 3 статті у журналах, що індексовані у базі Scopus.

Науковий керівник, завідувач кафедри педіатрії №2, член-кореспондент НАМН України, професор Олександр Волосовець зазначив, що проблема є дуже актуальною і має міжнародне значення. Марія Кривопустова у своєму дослідженні застосувала персоніфікований підхід до лікуванню дітей із застосуванням алерген-специфічної імунотерапії. Про результати своєї наукової праці молода науковиця доповідала на Європейських конгресах та науково-практичних форумах в Україні. Робота має наукову новизну, а важливі висновки та рекомендації  впроваджено у практику лікування в багатьох вітчизняних клініках.

Вітаємо Марію Кривопустову з успішним захистом!

Пресцентр НМУ