Про затвердження Положення “Про забезпечення реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний вибір дисциплін в НМУ імені О.О.Богомольця”

24.11.2020