Про введення даних зареєстрованих випадків COVID-19 до електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями (ЕЛІССЗ)

25.11.2020