НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Про створення Комісії з перезарахування дисциплін, які вивчались студентами у закладах вищої освіти при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

08.10.2020