НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Про склад аспірантів факультету підготовки іноземних громадян (денна форма навчання) за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

07.09.2020