Про призначення Голів екзаменаційних комісій Атестації здобувачів вищої освіти в Університеті (денна форма навчання) у 2019/2020 н.р.

14.05.2020