Про організацію та порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти у НМУ імені О.О.Богомольця

12.05.2020