ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМ ДНМУ ТА ЛДМУ

14.04.2015

                                                                                                                                                                                                       Додаток 1

Склад Спеціальної кваліфікаційної комісії
з перезарахування навчальних дисциплін студентам,
які переведені на навчання до НМУ імені О.О. Богомольця
з ДНМУ та ЛДМУ 

Цехмістер Я.В.    –    Голова комісії, перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор
Стеченко О.В.    –    заступник голови, в. о. проректора з науково-педагогічної роботи, доцент 
Закордонець О.О.    –    Заступник голови, проректор по роботі з іноземними громадянами, доцент
Члени комісії:
Гребень Н.К.    –    в. о. начальника навчально-методичного відділу, доцент
Ніколаєнко А.О.    –    начальник юридичного відділу
Степаненко В.І.    –    голова Антикорупційного комітету, професор
Згурський П.    –    голова студентського парламенту
Пилипко В.    –    голова профкому студентів
Алієв Ф.    –    голова студентського парламенту іноземних студентів
Мельник В.С.    –    декан медичного факультету №1, доцент
Літвінова Н.Ю.    –    в. о. декана медичного факультету №2, доцент
Петренко В.І.    –    декан медичного факультету №3, професор
Пельо І.М.    –    декан медичного факультету №4, професор
Неспрядько В.П.    –    декан стоматологічного факультету, професор
Савичук О.В.    –    декан по роботі з іноземними студентами, професор
Морозова З.В.    –    заступник декана по старшим курсам медичного факультету №1, доцент
Стрепетова О.В.    –    заступник декана по старшим курсам медичного факультету №2, асистент
Корнієнко А.Б.    –    заступник декана по старшим курсам медичного факультету №3, доцент
Володій М.О.    –    заступник декана по старшим курсам медичного факультету №4
Шкредь О.Г.    –    заступник декана по старшим курсам стоматологічного факультету, доцент
Дубовенко З.О.    –    заступник декана по старшим курсам факультету 
по РІС    –    заступник декана по старшим курсам медичного факультету №1
Венцківський Б.М.    –    завідувач кафедри акушерства і гінекології №1, професор        
Гнатко О.П.    –    завідувач кафедри акушерства і гінекології №2, професор        
Бенюк В.О.    –    завідувач кафедри акушерства і гінекології №3, професор        
Черкасов В.Г.    –    завідувач кафедри анатомії людини, професор        
Глумчер Ф.С.    –    завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, професор        
Романенко О.В.    –    завідувач кафедри біології, член-кор. НАН України, професор        
Гайова Л.В.    –    завідувач біоорганічної та біологічної хімії, професор        
Пєрєдєрій В.Г.    –    завідувач кафедри внутрішньої медицини №1, професор        
Мостбауер Г.В.    –    в. о. завідувача кафедри внутрішньої медицини №2, доцент        
Свінціцький А.С.    –    завідувач кафедри внутрішньої медицини №3, професор        
Лизогуб В.Г.    –    завідувач кафедри внутрішньої медицини №4, професор        
Яременко О.Б.    –    завідувач кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, професор        
Чайковський Ю.Б.    –    завідувач кафедри гістології та ембріології, член-кор. НАМН України, професор        
Бардов В.Г.    –    завідувач кафедри гігієни та екології, член-кор. НАМН України, професор        
Яворовський О.П.    –    завідувач кафедри гігієни праці і професійних хвороб, член-кор. НАМН України, професор        
Кузьмінська О.В.    –    в. о. завідувача кафедри гігієни харчування, доцент        
Степаненко В.І.    –    завідувач кафедри дерматології та венерології, професор        
Крамарьов С.О.    –    завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, професор        
Хоменко Л.О.    –    завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, професор        
Левицький А.Ф.    –    завідувач кафедри дитячої хірургії, професор        
Боднар П.М.    –    завідувач кафедри ендокринології, професор        
Колесникова І.П.    –    завідувач кафедри епідеміології, професор        
Максименко С.Д.    –    завідувач загальної і медичної психології та педагогіки, академік НАПН України, професор        
Барна О.М.    –    завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини), професор        
Дронов О.І.    –    завідувач кафедри загальної хірургії №1, професор        
Іоффе О.Ю.    –    завідувач кафедри загальної хірургії №2, професор        
Аврахова Л.Я.    –    завідувач іноземних мов, доцент        
Голубовська О.А.    –    завідувач кафедри інфекційних хвороб, професор        
Курченко А.І.    –    завідувач кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики, професор        
Хайтович М.В.    –    завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної  фармації, професор        
Гаркавий С.І.    –    завідувач кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків, професор        
Кисельова О.Г.    –    завідувач кафедри латинської мови, доцент        
Чалий О.В.    –    завідувач кафедри медичної та біологічної фізики, член-кор. НАПН України, професор        
Калібабчук В.О.    –    завідувач кафедри медичної та загальної хімії, професор        
Булах І.Є.    –    завідувач кафедри медичної інформатики та комп'ютерних технологій навчання, професор        
Іолкін Я.О.    –    в.о. завідувача кафедри медичного та фармацевтичного права, доцент         
Широбоков В.П.    –    завідувач кафедри мікробіології та імунології, академік НАН України, професор        
Соколова Л.І.    –    завідувач кафедри неврології, професор        
Лисенюк В.І.    –    завідувач кафедри неврології та реабілітаційної медицини, професор        
Цимбалюк В.І.    –    завідувач кафедри нейрохірургії, академік НАМН України, професор        
Верещако Р.І.    –    завідувач кафедри онкології, професор        
Черняк В.А.    –    завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії, професор        
Фліс П.С.    –    завідувач кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, професор        
Куц П.В.    –    в. о. завідувача кафедри ортопедичної стоматології, професор        
Васильєв В.М.    –    в. о. завідувача кафедри оториноларингології, професор        
Вітовська О.П.    –    завідувач кафедри офтальмології, професор        
Терещенко В.П.    –    завідувач кафедри патологічної анатомії, професор        
Кришталь М.В.    –    завідувач кафедри патофізіології, професор        
Тяжка О.В.    –    завідувач кафедри педіатрії №1, професор        
Волосовець О.П.    –    завідувач кафедри педіатрії №2, член-кор. НАМН України, професор        
Марушко Ю.В.    –    завідувач кафедри педіатрії №3, професор        
Майданник В.Г.    –    завідувач кафедри педіатрії №4, академік НАМН України,  професор        
Лукашук В.Д.    –    завідувач кафедри педіатрії №5, професор        
Нетяженко В.З.    –    завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1, член-кор. НАМН України, професор        
Кондратюк В.Є.    –    завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2, професор        
Напреєнко О.К.    –    завідувач кафедри психіатрії та наркології, професор        
Ткаченко М.М.    –    завідувач кафедри радіаційної медицини, професор        
Михайличенко Б.В.    –    завідувач кафедри судової медицини, професор        
Борисенко А.В.    –    завідувач кафедри терапевтичної стоматології, професор        
Бур'янов О.А.    –    завідувач кафедри травматології та ортопедії, професор        
Гуляк А.Б.    –    завідувач кафедри україністики, професор        
Пасєчніков С.П.    –    завідувач кафедри урології, професор        
Чекман І.С.    –    завідувач кафедри фармакології, член-кор. НАН та НАМН України, професор        
Карвацький І.М.    –    завідувач кафедри фізіології, доцент        
Гусєв Т.П.    –    завідувач кафедри фізичного виховання і здоров'я, доцент        
Дудар Л.В.    –    завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини, професор        
Васильєва І.В.    –    завідувач кафедри філософії та соціології, професор        
Процюк Р.Г.    –    в. о. завідувача кафедри фтизіатрії та пульмонології, професор        
Білянський Л.С.    –    завідувач кафедри хірургії №1, професор        
Безродний Б.Г.    –    завідувач кафедри хірургії №2, професор        
Фомін П.Д.    –    завідувач кафедри хірургії №3, академік НАН та НАМН України, професор        
Мішалов В.Г.    –    завідувач кафедри хірургії №4, професор        
Тутченко М.І.    –    завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету, професор        
Харьков Л.В.    –    завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку, член-кор. НАМН України, професор   Маланчук В.О.    –    завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, член-кор. НАМН України, професор        
Помічники завідувачів зазначених кафедр кафедр з навчально-методичної роботи,
Професор (доцент) від кожної кафедри
Лізін Д.    –    Студдекан медичного факультету №1        
Бурлаченко І.    –    Студдекан медичного факультету №2        
Водяник А.    –    Студдекан медичного факультету №3        
Карюченко Р.    –    Студдекан медичного факультету №4        
Медвінська М.    –    Студдекан стоматологічного факультету        
                
                
                                                                                                                                                                                              Додаток 2  

     
Порядок перезарахування навчальних дисциплін 
студентам, які переведені на навчання до НМУ імені О.О. Богомольця
 з ДНМУ та ЛДМУ

1.    Декани факультетів до 9 квітня 2015 р. організують надання студентами випускних курсів, які переведені на навчання до НМУ імені О.О. Богомольця з ДНМУ та ЛДМУ, документи про результати їх попереднього навчання з оцінками з навчальних дисциплін, а саме:
–    оригінал академічної довідки, або
–    завірену копію академічної довідки, або
–    оригінал залікової книжки, або
–    оригінал індивідуального плану студента, та
–    сертифікат про складання «Крок 1».
В разі відсутності таких документів студентам буде організовано тестування на компетентність Спеціальною кваліфікаційною комісією.
2.    Декани факультетів 10 квітня 2015 р. інформують Голову Комісії про студентів, які не надали відповідних документів та мають проходити тестування на компетентність з дисциплін з метою забезпечення видачі документів про вищу медичну освіту державного зразка. 
    У тому разі, якщо студент має академічну довідку з Донецького чи Луганського медичних університетів, видану після захоплення території ДНР та ЛНР, звернутись до ДНМУ та ЛДМУ (м. Красний Лиман, м. Рубіжне) з клопотанням видати академічну довідку встановленого зразка.
3.    Декани факультетів до 10 квітня 2015 р. звертаються з письмовим запитом до директора ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» з проханням надати інформацію щодо результатів складання «Крок 1» студентами вцілому та з окремих дисциплін.
Перезарахувати студентам дисципліни «Крок 1» або за субтестами, або за середнім балом (за вибором студента).
4.    Голови циклових методичних комісій з дисциплін до 10 квітня 2015 р. організують обговорення і затвердження регламентів проведення, критеріїв оцінювання та набору завдань для проведення тестування на компетентність з навчальних дисциплін, наданих завідувачами кафедр Університету. 
Зазначені матеріали голови циклових методичних комісій з дисциплін надають на затвердження в. о. проректора з науково-педагогічної роботи.
5.    Декани факультетів до 10 квітня 2015 р. готують відомості успішності з дисциплін за результатами тестування на компетентність студентів, які переведені на навчання до НМУ імені О.О. Богомольця з ДНМУ та ЛДМУ, і забезпечують ними Комісію під час роботи.
6.    Голова та члени Комісії  з 10 по 15 квітня 2015 р. розробляють графік проведення тестувань на компетентність з дисциплін, погоджують його в МОЗ України та отримують письмову згоду студентів (за особистим підписом).
7.    Декани факультетів з 10 по 15 квітня 2015 р. забезпечують студентів, які переведені на навчання до НМУ імені О.О. Богомольця з ДНМУ та ЛДМУ, інформацією щодо графіку проведення тестування на компетентність з дисциплін, регламенту проведення та критеріїв оцінювання (під особистий підпис студента).
8.    Голові та членам Спеціальної кваліфікаційної комісії з 16 квітня по 12 травня 2015 р. провести засідання з метою тестування на компетентність студентів, які переведені на навчання до НМУ імені О.О. Богомольця з ДНМУ та ЛДМУ і не мають документів, зазначених в п.1 цього Порядку, відповідно до затвердженого графіка.
9.    Декани факультетів до 12 травня 2015 р. забезпечують оформлення протоколів засідання Спеціальної кваліфікаційної комісії (додаток 3) та відомостей успішності з дисциплін від завідувачів кафедр – членів Комісії.
10.     Декани факультетів до 15 травня 2015 р. за результатами аналізу наданих студентами документів про результати попереднього навчання та за підсумками роботи Спеціальної кваліфікаційної комісії готують проекти наказів про перезарахування навчальних дисциплін студентам, які переведені на навчання до НМУ імені О.О. Богомольця з ДНМУ та ЛДМУ.

 

                                                                                                                                                                                                       Додаток 3

Протокол № ___
засідання Спеціальної кваліфікаційної комісії 
з перезарахування навчальних дисциплін студентам,
які переведені на навчання до НМУ імені О.О. Богомольця
з ДНМУ та ЛДМУ 
від ___ квітня 2015 р.

ПІБ студента:__________________________________________________
Факультет ______________________ Курс___ Група __________
Переведений до НМУ імені О.О. Богомольця з ______________________

Навчальна дисципліна

Оцінка за 200-бальною шкалою

Оцінка за традиційною шкалою

Підпис членів комісії, які проводили оцінювання

1

 2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписи членів комісії: