Науковиця НМУ захистила дисертацію на актуальну медичну тему

09.02.2024

Успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» аспірантка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Ганна Філатова. Її наукова праця присвячена підвищенню ефективності ранньої діагностики ускладненого перебігу гострого середнього отиту у пацієнтів з інсуліннезалежним цукровим діабетом та транзиторними порушеннями метаболізму глюкози.

Гострий середній отит (ГСО) залишається одним із найпоширеніших захворювань в структурі ЛОР-патології. І, незважаючи на досягнення у сучасній медичній галузі, тенденції до зниження статистичних показників поки не спостерігається. Сучасною актуальною світовою медичною проблемою є і коморбідність (наявність одного або декількох захворювань, окрім первинного захворювання), а перше місце серед впливових коморбідних станів займає цукровий діабет (ЦД). Зокрема, на долю цукрового діабету 2-го типу (ЦД 2 типу) припадає до 90% усіх випадків захворюваності на цукровий діабет. Отже, вірогідність поєднання ГСО та ЦД 2 типу зростає відповідно до тенденції збільшення показників кожного з них. А оскільки ЦД супроводжується зміною багатьох фізіологічних ланок (кісткової, серцево-судинної систем, ліпідного профілю), при поєднанні обох захворювань гострий середній отит є, по суті, «хворобою у хворобі».

Тож наукова робота аспірантки «Особливості клінічного перебігу і діагностики гострого середнього отиту у пацієнтів з інсуліннезалежним цукровим діабетом» є своєчасною та практично орієнтованою. Вона спрямована на визначення особливостей перебігу та удосконалення ранньої діагностики формування ускладненого розвитку ГСО на фоні цукрового діабету 2-го типу.

Дисертаційне дослідження Ганна Філатова виконала за наставництва професора кафедри оториноларингології НМУ імені О.О. Богомольця Федора Тишка та професорки кафедри онкології, радіології і радіаційної медицини Харківського НУ імені В.Н.Каразіна Тетяни Почуєвої.

Рецензентами дисертаційного дослідження виступили – завідувачка кафедри оториноларингології НМУ, професорка Юлія Дєєва та доцент кафедри Максим Тарасенко. Під час засідання спеціалізованої вченої ради, що відбулося під головуванням першого проректора з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти НМУ, професора Олександра Науменка вони наголосили на суттєвій науковій новизні отриманих дисертанткою результатів.

Так, Ганна Філатова розв’язала наукове завдання щодо удосконалення ранньої діагностики ускладненого перебігу гострого середнього отиту на фоні порушення метаболізму глюкози (ПМГ). На основі отриманих результатів дослідження дисертантка визначила, що під впливом гіперглікемії на фоні порушення метаболізму глюкози виникають передумови формування запального осередку у соскоподібному відростку із нетиповим клінічним перебігом вже на початкових стадіях ГСО. Вона встановила, що перебіг гострого середнього отиту на фоні порушення метаболізму має схильність до розповсюдження на клітини соскоподібного відростка з мінімальними клінічними проявами, що, за відсутності вчасної діагностики, сприяє розвитку внутрішньочерепних ускладнень (переважно гнійного менінгіту).

Ганна Філатова вперше визначила та статистично підтвердила діагностичну і прогностичну цінність досліджуваних клінічних симптомів, лабораторних показників та інструментальних методик обстеження і розробила бінарний класифікатор вірогідності ускладненого перебігу гострого середнього отиту. Встановила, що у поєднанні з клініко-лабораторними даними інформативними є всі види КТ-сканування (комп’ютерна томографія) і що у хворих із порушенням метаболізму глюкози відсутність ознак кісткової деструкції на КТ-скануванні не виключає формування мастоїдиту (інфекційно-запальний гнійний процес, гострого або хронічного характеру) із нетиповими проявами.

Результати проведеного аспіранткою НМУ дослідження надають змогу підвищити ефективність ранньої діагностики формування запального осередку у соскоподібному відростку і запобігти розвитку внутрішньочерепних ускладнень. Вони вже упроваджені у роботу відділень міської клінічної лікарні №30, відділення реанімації та інтенсивної терапії міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора О.І. Мещанінова м.Харків, Харківського НМУ та Харківського науково-навчального інституту післядипломної освіти.

Рішенням спеціалізованої вченої ради Ганні Філатовій присуджено науковий ступінь доктора філософії. Вітаємо дисертантку та її наукових керівників з успішним результатом!

Пресцентр НМУ