НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР “ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ”

27.03.2015

На базі кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця проведено І Відкритий науково-практичний семінар “ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ”, який відбувся 19 березня 2015 року об в аудиторії №1 Фізико-хімічного навчального корпусу за адресою просп. Перемоги, 34. 

На Семінарі у конкурсній програмі були заслухані доповіді членів студентського наукового гуртка кафедри кафедри біоорганічної та біологічної хімії, присвячені актуальним проблемам медичної біохімії. 

Учасники Семінару одержали відповідні сертифікати про участь, а  найкращі доповідачі були відзначені грамотами та похвальними грамотами за кращу доповідь. 

Кращі доповіді були визначені колегіально членами журі за наступними критеріями:

     №

    п/п

Критерії оцінки

          Шифр критерію

         Шкала

   оцінювання

     1.

Відповідність змісту доповіді заявленій темі, її цілісність та композиційна гармонійність

К1

«композиція»

0; 5;…; 20

     2.

Ступінь розкриття предмету дослідження, наявність узагальнень альтернативних теоретичних підходів в межах досліджуваної проблеми, обсяг та якість опрацьованих інформаційних джерел

Е2

«ерудиція»

0; 5;…; 20

     3.

Наявність та обґрунтованість авторських розробок або пропозицій за досліджуваною проблемою, ступінь їх теоретичної значущості та практичної цінності

А3 «наукова новизна, актуальність»

0; 5;…; 20

     4.

Якість та змістовна цінність супровідної презентації результатів дослідження

П4

«презентативність»

0; 5;…; 20

     5.

Ступінь зацікавлення, що викликала доповідь у науковому середовищі, наявність та характер коментарів на оприлюднені матеріали

Ц5

«цікавість»

0; 5;…; 20

 

РАЗОМ

  Х

100

 

До складу журі конкурсу наукових доповідей Семінару увійшли: в.о. зав. кафедри біоорганічної та біологічної хімії, д.м.н., професор Л.В. Гайова (голова журі), доцент, к.б.н. А.Б. Гладчук, доцент, к.б.н. О.Ф. Мисник, доцент, к.х.н. З.М. Скоробогатова, асистент, к.х.н. Н.М. Юрженко, асистент, к.б.н. А.А. Бевза (секретар), та керівник студентського наукового гуртка кафедри біоорганічної та біологічної хімії, асистент Г.Ю. Храпач. 

Колегіальним рішенням членів журі почесними грамотами відзначено найкращі доповіді: 

ВПЛИВ КРІОТЕРАПІЇ НА РІВЕНЬ КОРТИЗОЛУ В КРОВІ
THE EFFECT OF CRYOTHERAPY ON THE BLOOD CORTISOL LEVELS
Булатецька А.М. / Bulatetska A.M.
Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач

ОПОЛІСКУВАЧІ ДЛЯ РОТА У ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ТЕРАПІЇ РАКУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ
MOUTHWASH IN PREVENTION AND TREATMENT OF ORAL CANCER
Гайипова Д.Д. / Gaiypova D.D.
Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач

РЕПЛІКАЦІЯ І ПРОТЕКЦІЯ ТЕЛОМЕР
REPLICATION AND PROTECTION OF TELOMERES
Мисинчук Н.І. / Mysynchuk N.I.
Науковий керівник: к.х.н., доц. З.М. Скоробогатова 

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СИНТЕТИЧНИХ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ У НОВІТНІЙ ТЕРАПІЇ ПСОРІАЗУ ЗВИЧАЙНОГО
THE PROBLEMS OF SYNTHETIC CORTICOSTEROID USE IN CONTEMPORARY TREATMENT OF PSORIASIS VULGARIS
Плешакова О.В. / Pleshakova O.V.
Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СПОРТИВНОГО ХАРЧУВАННЯ У ТРЕНУВАННІ КІКБОКСЕРІВ 
EFFICACY OF SPORTS NUTRITION IN KICKBOXING
Плоткін Д.Р. / Plotkin D.R.
Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач

Кращі доповіді, відзначені грамотами:

ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ СХИЛЬНОСТІ ДО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
GENETIC ASPECTS OF PREDISPOSITION TO DIABETES 
Гусєва А.Є. / Guseva A.Y.
Науковий керівник: к.х.н., доц. З.М. Скоробогатова 

СУЧАСНІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
MODERN HEMOSTATIC AGENTS OF LOCAL ACTION
Дубенко Д.Є. / Dubenko D.Y.
Науковий керівник: к.х.н., ас. Н.М. Юрженко 

АТЕРОСКЛЕРОЗ ЯК СИСТЕМНА ПАТОЛОГІЯ
Кречківська О.Р.
Науковий керівник: к.б.н., доц. О.Ф. Мисник

YKL¬40 – НОВИЙ БІОМАРКЕР У ДІАГНОСТИЦІ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ТА ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
YKL¬40 – A NEW BIOMARKER IN CARDIOVASCULAR AND CANCER DISEASES DIAGNOSTICS
Лазько Н.В. / Lazko N.V.
Науковий керівник: к.б.н., ас. А.А. Бевза

ВИВЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ 5-ФЛУОРУРАЦИЛУ МІЖ ЕРИТРОЦИТАМИ ТА ПЛАЗМОЮ КРОВІ
Солдатков І.Ю. /  Soldatkov I.Y.
Науковий керівник: ас.  М.А. Сташкевич

МОЛЕКУЛЯРНО-КЛІТИННІ МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ТЕПЛОПРОДУКЦІЇ ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ ГІПЕРТИРЕОЗОМ
Торосян Ншан 
Науковий керівник: к.б.н., доц. А.Б. Гладчук 

Учасники Семінару, відзначені сертифікатами за доповіді: 

ВЕКТОРИЗАЦІЯ ІНГІБІТОРАМИ HLDE-¬КІНАЗИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЛІКІВ У КЛІТИНАХ ГРАМ-НЕГАТИВНИХ БАКТЕРІЙ 
VECTORIZATION BY HLDE-KINASE INHIBITORS TO INCREASE GRAM-NEGATIVE INTRACELLULAR DRUG CONCENTRATION
Макаренков М.А. / Makarenkov M.A.
Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач

CУЧАСНІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ НА ОСНОВІ ТРОМБІНУ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 
MODERN HEMOSTATIC COATINGS BASED ON TROMBIN: FUTURE PROSPECTS OF USE IN UKRAINE
Клименко В.О. / Klymenko V.O.
Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач

БІОХІМІЧНІ АСПЕКТИ АУТИЗМУ
BIOCHEMICAL ASPECTS IN AUTISM SPECTRUM DISORDERS 
Вантух Р.А. / Vantukh R.A.
Науковий керівник: ас. Г.Ю. Храпач 

ВПЛИВ ЛАКТАТУ НА АДЕНОЗИНДЕЗАМІНАЗУ ПРИ ПЕРЕБІГУ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
THE INFLUENCE OF LACTATE ON ADENOSINEDEAMINASE IN CANCER DISEASES 
Кекконен Є.Ю, Рудікова В.В. / E. Kekkonen, V. Rudikova
Науковий керівник: к.х.н., доц. З.М. Скоробогатова 

ІНГІБУВАННЯ ADA-ОПОСЕРЕДКОВАНОГО МЕТАБОЛІЗМУ КОРДИЦИПІНУ ПРИРОДНІМИ СУБСТАНЦІЯМИ
INHIBITION OF ADENOSINE DEAMINASE ADA-MEDIATED METABOLISM OF CORDYCEPIN BY NATURAL SUBSTANCES
Ізмайлова О.Б. / Ismailova O.B.
Науковий керівник: к.х.н., доц. З.М. Скоробогатова 

ГОМОЦИСТЕЇН ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ 
HOMOCYSTEINE AS A RISK FACTOR FOR THE ISCHAEMIC HEART DISEASE
Фещенко О.О. / Feshchenko O.O.
Науковий керівник: к.х.н., доц. З.М. Скоробогатова 

НАЙПОШИРЕНІША ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ЯКОСТІ МОЛОКА: МЕТОД ВИЯВУ В ДОМАШНІХ УМОВАХ
Фоменко К.С., Лучко А.С. 
Науковий керівник: к.б.н., ас.  А.Г. Михайлова

АТЕРОСКЛЕРОЗ — СВОЄРІДНИЙ “ЧУЖИЙ” У НАШОМУ ОРГАНІЗМІ
Тураєва С.П.
Науковий керівник: к.б.н., доц. О.Ф. Мисник

ГЕПАТИТ А ТА В У ПОРІВНЯЛЬНІЙ ХАРАКТЕРИСТИЦІ БІОХІМІЇ КРОВІ
Давидова В.С.
Науковий керівник: к.б.н., доц. О.Ф. Мисник

Щиро вітаємо переможців та учасників конкурсної програми 
I Відкритого науково-практичного семінару 
“ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ”!  

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії виражає подяку за активну участь у підготовці та проведенні I Відкритого науково-практичного семінару “ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ”: в.о. завідувача кафедри біоорганічної та біологічної хімії, професору, голові організаційного комітету Л.В. Гайовій, членам організаційного комітету — керівнику студентського наукового гуртка кафедри біоорганічної та біологічної хімії, асистенту Г.Ю. Храпачу, доцентам З.М. Скоробогатовій, О.Ф. Мисник, А.Б. Гладчук, Л.В. Яніцькій, асистенту А.А. Бевзі.

Студентський науковий гурток кафедри біоорганічної та біологічної хімії запрошує до співпраці усіх охочих! 

Контактна особа: керівник студентського наукового гуртка кафедри біоорганічної та біологічної хімії, асистент кафедри Гліб Юрійович Храпач (поштова скринька: khrapach.g@gmail.com)

Студенти-гуртківці із керівником наукового гуртка кафедри Г.Ю. Храпачем

Члени журі конкурсу доповідей