НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НАУКОВІ ТАЛАНТИ ДЕМОНСТРУЄ МОЛОДЬ НМУ

27.04.2021

Відбулося засідання Спеціалізованої вченої ради під головуванням завідувача кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 професора В.Є. Кондратюка з приводу захисту дисертації асистента кафедри внутрішньої  медицини №4 Т.М. Моцак (науковий керівник – професор В.Г. Лизогуб).

Сім років тому Тетяна Михайлівна  успішно завершила навчання в НМУ і отримала диплом з відзнакою. Її ім’я занесено до Золотої книги пошани Університету. Сьогодні на обговорення Спеціалізованої вченої ради винесено дисертаційну роботу, присвячену дослідженням «Особливостей центральної та переферичної гемодинаміки у хворих на генералізований атеросклероз у динаміці лікування». Проблема генералізованого атеросклерозу є актуальною і ще недостатньо вивченою. У процесі роботи над дисертацією талановитий науковець взяла участь у багатьох  вітчизняних та європейських форумах, де доповідала про результати своїх досліджень, які представлено у понад 20 друкованих працях, опублікованих у фахових виданнях. Молодий вчений є членом Європейської асоціації з атеросклерозу.

Засідання вченої ради, зважаючи на карантинні обмеження, відбувалося онлайн і офлайн. У конференц-залі ректорату НМУ зібралися шановані вчені рецензенти професори В.Н. Крамарьова, Т.Й. Мальчевська та офіційні опоненти – професори Л.Г. Воронков, О.Й. Жарінов. За допомогою відеозв’язку в засіданні взяли участь співробітники НМУ Н.В. Алтуніна, В.О. Оніщенко, Д.А.Пліскевич. Було відзначено високий науковий рівень дисертаційної роботи, її наукову новизну та практичну значимість для охорони здоров’я. Під час голосування усі учасники засідання одноголосно засвідчили, що дисертантка заслуговує на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Редакція газети « Медичні кадри»