Науковець Університету провів відкриту лекцію для співробітників Інституту фізіології

24.11.2023

Завідувач кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор Михайло Матяш провів відкриту лекцію для співробітників Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України. Під час лекції «Український синдром у вимірах воєнного та повоєнного часу: уніфікація професійного дискурсу та імплементація досвіду» йшлося про виклики, з якими зіштовхується українське суспільство та важливість комплексного підходу до лікування та підтримки постраждалих від війни.

У своїй лекції Михайло Матяш детально розкрив концепцію «Українського синдрому». Цей термін охоплює широкий спектр психологічних та соціальних наслідків війни, відзначаючи вплив військових дій на психічне та фізичне здоров’я українського населення. Разом із науковими співробітниками Інституту фізіології обговорили різні аспекти цього явища в контексті воєнного та повоєнного часу, включаючи клінічні симптоми, стратегії адаптації, значення соціальної підтримки. Також слухачі розглянули міжнародний досвід у цій галузі.

Йшлося, зокрема, про розуміння українцями наслідків війни, роль мови науки та професійного діалогу в контексті війни, включаючи мову протоколів та керівництв, важливість психологічної медицини та медичної психології у розумінні та лікуванні психологічних наслідків війни. Також Михайло Матяш зосередив увагу на ідеї «Українського синдрому», як соціокультурного та психологічного феномену, що включає наслідки психічної травми (війни, стихійного лиха, нещасних випадків, каліцтв, насилля). Розповів про вплив бойових дій і поточної ситуації на життя, майновий стан, та здоров’я українців.

Обговорювалися під час лекції й психологічні та фізичні симптоми, пов’язані з «Українським синдромом», включаючи переживання травматичних подій, уникнення спогадів, підвищену тривожність, фізіологічні реакції та соматичні проблеми, стратегії адаптації та відновлення для тих, хто постраждав від війни.

Окрему увагу Михайло Матяш приділив темі впливу війни на українську молодь. Зокрема, він представив результати дослідження, що проводилося з квітня 2022 року по січень 2023 року, в якому взяли участь 4891 молода особа з різних місцевих громад України. Разом зі слухачами відкритої лекції професор обговорив можливості для психологів вивчати окремі курси та програми з медицини, висвітлив питання, пов’язані з академічною мотивацією, виснаженням і психічним здоров’ям в умовах воєнного часу.

У ході лекції наголошували на важливості соціальної підтримки, як з боку держави, так і з боку суспільства. Професор підкреслив, що утворення міцних спільнот і мереж підтримки істотно сприятиме психологічному відновленню постраждалих. Принагідно, звернув увагу на важливість аналізу міжнародного досвіду в цій сфері, зокрема, досвіду країн, які пережили військові конфлікти або стихійні лиха, вивчення ефективних практик психологічної допомоги. Говорили й про важливість створення цілісних та довгострокових програм для надання психологічної допомоги потерпілим, розробки спеціальних методик та інструментів для лікування посттравматичних синдромів. Професор підкреслив необхідність навчання та тренінгу для лікарів, психологів та інших фахівців, які працюють із постраждалими, щоб забезпечити ефективність та якість наданої допомоги.

Лекція професора Михайла Матяша глибоко висвітлила важливість та складність проблеми «Українського синдрому», що виникла внаслідок тривалої війни в Україні, і є свідченням зростаючої уваги до психологічного благополуччя в часи кризи, відіграє ключову роль у формуванні гуманітарної відповіді на війну в Україні.

За інформацією кафедри загальної та медичної психології