НАКАЗ ПРО ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ КАНДИДАТУР ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДО КНИГИ ПОШАНИ

12.06.2015