НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НАДАНО ДОСТУП ДО ЕЛЕКТРОННИХ ВЕРСІЙ ПІДРУЧНИКІВ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

19.09.2022

Бібліотека Національного медичного університету імені О. О. Богомольця інформує, що кафедра гігієни та екології № 1, яку очолює професор Василь Бардов, надала доступ до електронних версій підручників українською та англійською мовами.

Відтак, надано доступ до електронних версій підручників:

«Гігієна та екологія»: підручник / В.Г.Бардов, С.Т.Омельчук, Н.В.Мережкіна [та ін.]; за заг. ред. В.Г.Бардова. – Вінниця: Нова Книга, 2020. – 472 с.

«Hygiene and Ecology»: student book / V.G.Bardov, S.T.Omelchuk, N.V.Merezhkina [et al.]; ed. by V.G.Bardov. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2022. – 456 p.

У посібнику викладено теоретичні основи, методологію, мету і задачі, глобальні проблеми екології, структуру й характеристики сучасного стану атмосфери, гідросфери та літосфери Землі, вивчення закономірностей впливу фізичних, хімічних, біологічних та психологічних факторів на здоров’я людини і громадське здоров’я, використання встановлених закономірностей для розробки методів та систем профілактики впливу негативних градацій цих факторів.

З підручниками можна ознайомитись в інституційному репозитарії за посиланнями:

 

 

Або відкривши зібрання Навчальні видання кафедри гігієни та екології у репозитарії НМУ (http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/271).

 

 Бібліотека НМУ