НА КАФЕДРІ ОНКОЛОГІЇ НМУ ПРОВЕДЕНО XI КУРСИ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ «КЛІНІЧНА МАМОЛОГІЯ»

01.07.2019

Цього року перед початком літньої відпустки спеціалісти з різних куточків України присвятили два тижні навчанню та самовдосконаленню. 11-і курси тематичного удосконалення «Клінічна мамологія» відкрили свої лекторії для онкологів, хірургів, спеціалістів УЗ і рентген-діагностики. Не оминули своєю увагою заняття і керівники провідних лікувальних закладів.

Традиційно навчання розпочалося зі вступної лекції керівника циклу доцента О.С. Зотова “Короткий екскурс до онкомамології”, у якій було окреслено етапи розвитку вчення про хвороби молочних залоз – від давнини до сучасності, еволюцію методів діагностики та лікування, підходи до профілактики. Курсанти взяли участь в обході в хірургічному відділенні Київського міського клінічного онкологічного центру, а також у клінічному аналізі.

Як завжди, значна увага приділялася відпрацюванню практичних навичок. У слухачів була можливість на силіконовому тренажері для пальпації молочних залоз та лімфатичних вузлів відпрацювати методику клінічного дослідження – вони мали пропальпувати 9 новоутворень різної природи та локалізації. Наступний модуль навчання проходив у Спеціалізованому мамологічному центрі, де курсанти ознайомилися з методикою проведення й укладками при мамографії, методологією та семіотикою ультразвукового обстеження молочних залоз, зокрема з новими методиками, такими як ультразвукова еластографія. Дуже цікавими були практичні заняття за кейс-методом, які проводила досвідчений лікар-променевий діагност клініки А.О. Галішина. Активно та цікаво проходив тренінг-курс з біопсії під ультразвуковим контролем на біоеквівалентному тканині залози об’єкті. Кожний з курсантів мав можливість спробувати провести пункційну та трепан-біопсію з УЗ-навігацією голки та вдосконалити ці навички. Курсанти ознайомилися з методикою внутрішньотканинного маркування новоутворень молочної залози.

На базі операційного блоку Київського міського клінічного онкологічного центру було продемонстровано методику хромолімфографічного визначення сторожового лімфатичного вузла, інтраопераційної експрес-біопсії. Курсанти як асистенти взяли участь в оперативних втручаннях,  які проводив керівник курсів, доцент О.С. Зотов.

У лекційному блоці, присвяченому лабораторній діагностиці раку молочної залози, курсанти прослухали чудові доповіді співробітників патоморфологічної лабораторії “CSD Health Care” щодо цитологічної (П.М.Боцюн), патогістологічної (О.О.Кошик) та генетичної (Д.О.Шапочка) діагностики. Завідуюча цитологічним відділом пані Боцюн представила ґрунтовну лекцію щодо базових понять (як клініцисту приготувати якісний цитологічний препарат) і новітніх технологічних досліджень (імуноцитохімія, дослідження цитоблоків тощо). Провідний лікар-патологоанатом вищої категорії О.О. Кошик в лекції «Превентивна, прогностична і предиктивна діагностика рака молочної залози» познайомила аудиторію з правилами стадіювання раку згідно з найавторитетнішим посібником American Joint Comittee of Cancer. Вельми важливою частиною лекції, яка викликала зацікавлення хірургів, були правила маркування та дослідження видаленого під час операції макропрепарату. Завідувач відділом молекулярної патології та генетики Д.О. Шапочка докладно зупинився на можливостях і обмеженнях сучасної молекулярної діагностики раку молочної залози з огляду на персоніфікацію лікування. Як завжди, презентації фахівців з CSD були ретельно підготовлені, якісно ілюстровані, а доповідачі демонстрували високий рівень лекторської майстерності.

Наприкінці курсу слухачам випала чудова можливість відвідати науково-практичну інтерактивну конференцію «Онкологія – сучасні методи лікування», присвячену 10-річчю Клініки Спіженка. Курсанти поринули в атмосферу доброзичливості та колегіальності, наукового пошуку та медичної доказовості, прослухали доповіді провідних онкологів України, відвідали екскурсію.

На урочистій хвилі після отримання заслужених сертифікатів, випускники ХІ курсів тематичного удосконалення «Клінічна мамологія» роз’їхалися по своїх закладах, нести нові знання та впроваджувати набуті навички.