НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ СТАРТУВАЛА АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ

10.06.2021

Стартував захист магістерських робіт для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «226. Фармація», яка триватиме цього року в режимі-онлайн до 15 червня включно.

Перше засідання вітальним словом розпочав Голова екзаменаційної комісії, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації, професор М. В. Хайтович Заступники екзаменаційної комісії – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та міжнародної інтеграції, професор Р. Л. Скрипник, декан фармацевтичного факультету, професор Т. Д. Рева та члени комісії – декан факультету підготовки іноземних громадян, доцент О. І. Парфьонова, завідувач кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, професор І.В. Ніженковська, завідувач кафедри фармакогнозії та ботаніки, професор В.М. Мінарченко, завідувач кафедри аптечної та промислової технології ліків, професор Ж.М. Полова, завідувач кафедри організації та економіки фармації, професор К.Л. Косяченко, професор кафедри фармакогнозії та ботаніки У. В. Карпюк, доценти кафедри організації та економіки фармації Л.О. Гала та Н.В. Алєкперова побажали здобувачам успіхів.

Цього року участь у захисті магістерських робіт беруть 46 випускників, з них 35 вітчизняних здобувачів вищої освіти та 11 студентів-іноземців. Доповідачі представляють наукові роботи, виконані на кафедрах аптечної та промислової технології ліків; організації та економіки фармації; фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії; фармакогнозії та ботаніки; клінічної фармакології та клінічної фармації.

Кожен із випускників презентував результати власних досліджень, підкресливши актуальність, наукову новизну та практичну значимість.

Голова екзаменаційної комісії професор М.В. Хайтович схвально відгукнувся про початок атестації здобувачів вищої освіти і відзначив високу фахову підготовку випускників. Про це засвідчили й високі бали, які отримали магістранти під час захисту своїх робіт. Оцінку «відмінно з відзнакою» отримали здобувачі вищої освіти Марина Русланівна Маловічко, Андрій Борисович Моісеєнко, Міхаїль Ван Бадрі Міхаїль.

 

Прес-центр за матеріалами деканату фармацевтичного факультету