ДО 180-РІЧЧЯ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ. «МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ СИРОТИНІН – ПАТОФІЗІОЛОГ, ДОКТОР БІОЛОГІЧНИХ І МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР, ДІЙСНИЙ ЧЛЕН АМН СРСР, ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ АН УКРАЇНИ, ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ, ЛАУРЕАТ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ»: ДО 125-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

26.11.2021

Микола Миколайович Сиротинін (14.[26].11.1896 – 4.04.1977) – патофізіолог, доктор медичних та біологічних наук (1936), професор, член-кореспондент АН УРСР (1939), академік АМН СРСР (1957), Заслужений діяч науки УРСР (1941), лауреат Премії імені О. О. Богомольця (1976). Голова Київського товариства патофiзiологiв (1958–1966), завідувач кафедри патологічної фізіології Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця (1955–1961). Нагороджений медалями Д. К. Заболотного, К.Е. Ціолковського, Я. Пуркiньє.

Закінчив медичний факультет Саратовського державного університету ім. М. Г. Чернишевського (1924) (нині – Саратовський національний дослідницький державний університет ім. М. Г. Чернишевського, РФ), у якому в 1923–1925 рр. працював під керівництвом професора О. О. Богомольця в лабораторії кафедри загальної патології. За науковим спрямуванням його також вважають послідовником вченого-патофізіолога, професора В.В. Пашутіна.

У 1925 р. разом з О. О. Богомольцем переїхав до Москви, де, окрім педагогічної роботи (асистент, потім приват-доцент (1928) 2-го Московського державного університету), виконував обов’язки старшого наукового співробітника Інституту мозку, а також працював у Медико-біологічному інституті Головнауки. У 1928 р. захистив докторську дисертацію на тему «К учению об анафилаксии», найважливішими розділами якої були вивчення блокади ретикулоендотеліальної системи при анафілактичному шоці, анафілаксія ізольованих органів, функцiї печінки при анафілаксії.

Діяльність М. М. Сиротиніна в Москві стала основою для подальшого розвитку наукових напрямів у науковій роботі – вивчення реактивності та алергії, вивчення виникнення, профілактики і терапії гіпоксичних станів. У 1929 р. М. М. Сиротинiн у Казанському державному університеті імені В. І. Ульянова-Леніна (нині – Казанський федеральний університет, РФ) організував кафедру патологічної фізiологiї, де проводив дослідження з порівняльної патології реактивності та алергії, опублікував першу інструкцію з алергії (1934) та почав вивчати питання патогенезу і профілактики гіпоксiй – одного з найважливіших напрямів його наукової діяльності.

У 1934 р. він переїхав до Києва, працював в організованому О. О. Богомольцем Інституті експериментальної біології і патології (з 27 січня 1953 р. згідно з постановою Ради Міністрів УРСР інститут приєднано до Інституту клінічної фізіології АН УРСР з утворенням Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця).

У 1941 р. М. М. Сиротинін добровільно вступив до лав Червоної Армії, працював консультантом патологічної лабораторії 5-ї армії Південно-Західного фронту.

У 1955 р. став завідувачем кафедри патологічної фізіології Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця. Київський період діяльності М. М. Сиротиніна був найтривалішим та плідним. Він створив велику школу алергологів, підготував 30 докторів та понад 50 кандидатів наук. Учні: А. Д. Адо, В. Т. Антоненко, Є. В. Гюллінг, В. А. Березовський та ін.

Опублікував понад 250 наукових праць, присвячених реактивності живих організмів при інфекційній та неінфекційній патології, імунітету та алергії. Під його керівництвом проводили дослідження з вивчення терапевтичного значення високогірного клімату в комплексі лікувальних заходів при бронхіальній астмі. Було розроблено практичні рекомендації із проблем гіпоксії в космічній медицині.

Нагороджений медаллю К. Е. Ціолковського за перший політ людини в космос та вихід людини в космічний простір.

До ювілейної дати від дня народження М.М.Сиротиніна працівники Бібліотеки НМУ імені О. О. Богомольця підготували виставку наукових робіт лікаря-патофізіолога та публікації про нього. Виставка експонується в Бібліотеці (стоматологічний корпус, бібліотека, 1-й поверх).

Науковий доробок  Миколи Миколайовича Сиротиніна  широко представлено в: імідж-каталозі «Наукові праці вчених-медиків НМУ імені О. О. Богомольця»електронному каталозі, алфавітному та систематичному каталогах.

 

Бібліотека НМУ