Молода науковиця НМУ успішно захистила дисертацію з акушерства

22.05.2024

Ще одна молода науковиця Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, аспірантка кафедри акушерства і гінекології №3 Антоніна Чеботарьова успішно захистила дисертацію на тему «Прогнозування і профілактика порушень гемостазу у вагітних з антенатальною загибеллю плода». Тема наукового дослідження є досить актуальною, адже проблема збереження репродуктивного здоров’я українців, зменшення материнських та плодово-малюкових втрат, з урахуванням складної демографічної ситуації в країні, виходить за межі медичної галузі і набуває загальнодержавного значення.

21 травня у НМУ імені О.О. Богомольця відбувся публічний захист дисертації Антоніни Чеботарьової на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Захід відбувся у змішаному форматі, онлайн до участі долучилися науковці з інших закладів вищої медичної освіти України. Головувала на засіданні спеціалізованої вченої ради професорка кафедри акушерства і гінекології №1 нашого Університету Олександра Загородня.

Як наголосила дисертантка, провідна роль в порушенні гомеостазу (стан рівноваги постійно змінюваного середовища, у якому відбуваються біологічні процеси) у вагітних з антенатальною загибеллю плода (АЗП) належить екстрагенітальним (негінекологічними) захворюванням. Проблема негативно впливає на перебіг вагітності і є причиною 12-20% материнської смертності та 40% перинатальної захворюваності і смертності. Тож метою дослідження Антоніни Чеботарьової, яке вона виконала за наукового керівництва завідувача кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ, професора Василя Бенюка, стало зниження частоти акушерських ускладнень, що обумовлені порушеннями в системі гемостазу.

Для досягнення наукової мети аспірантка в роботі використала клінічні, лабораторні, інструментальні, морфологічні, психодіагностичні та статистичні методи дослідження. За їх результатами вперше об’єднані в цілісну систему прогностичні фактори прогнозування післяпологової депресії за рахунок типу гестаційної домінанти (психологічний компонент), особистісної та ситуативної тривожності. Доведено та науково обґрунтовано необхідність впровадження комплексу діагностичних та лікувально-профілактичних заходів ведення жінок з АЗП протягом вагітності, пологів та післяпологового періоду. Удосконалено алгоритм підготовки шийки матки та ведення пологів у жінок з антенатальною загибеллю плода. На підставі проведеного ретроспективного клініко-статистичного аналізу, визначено найбільш значущі чинники ризику виникнення АЗП.

Присутні вчені дійшли висновку, що Антоніна Чеботарьова зробила значний науковий внесок у подолання проблеми порушення гомеостазу вагітної і плода та заслуговує на присудження аспірантці наукового ступеня доктора філософії.

Вітаємо здобувачку та її наукового керівника з успішним захистом дисертації!

Пресцентр НМУ