НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА В ОРТОБІОЛОГІЇ»

19.11.2021

18 листопада 2021 року в аудиторії №3 морфологічного корпусу відбувся міжнародний симпозіум «Сучасні технології медичного матеріалознавства в ортобіології».

Відкрив його ректор НМУ імені О.О.Богомольця, член-кореспондент НАМН України, професор Ю.Л.Кучин, відзначивши той факт, що провідні кафедри Університету, до яких належить кафедра травматології та ортопедії, очолювана професором О.А. Бур’яновим, дедалі частіше стають учасниками спільних наукових проєктів, що поєднують різні галузі діяльності людини. Так, цього разу це симбіоз медичної ортопедичної науки з хімією, матеріалознавством та інженерією, і, безумовно, така тенденція має перспективу і повинна набувати подальшого розвитку.

Привітали учасників симпозіуму і його модератори – професор О.А. Бур’янов і директор Інституту загальної та неорганічної хімії, академік НАН України, професор В.І. Пехньо. Доповідь, яку виголосив Василь Іванович, – «Хімія лікарських сполук – бісфосфонових кислот, моно- і гетерометальних бісфосфонатів протипухлинної і протиостереопоротичної дії» викликала жвавий інтерес, оскільки викладені академіком розробки є суттєвим кроком у боротьбі з онкологічними та іншими серйозними недугами.

З інтересом учасники симпозіуму прослухали і доповідь професора Стамбульського університету Севіль Юджелі, присвячену перспективі застосування в ортопедичній медицині біологічно активного скла.

Інші доповідачі торкалися проблем імплантатів у щелепно-лицевій хірургії (професор А.В. Копчак та інші), застосування кальцій-фосфатних матеріалів (професор О.А. Бур’янов та інші), синтезу та властивостей нанодиспесних люмінесцентних структур на основі фториду та фосфату лантану (А.П. Кусяк та інші), застосування біоактивних керамік (В.А. Дубок та інші) та цілої низки подібних розробок і проблем.

Цього ж дня симпозіум завершив роботу.

 

Прес-центр