Майбутні фармацевти успішно захистили випускні кваліфікаційні роботи

11.06.2024

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця завершилася атестація здобувачів вищої освіти зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». 56 випускників фармацевтичного факультету під час публічного захисту випускних кваліфікаційних робіт продемонстрували ґрунтовні знання та вміння використовувати їх у майбутній практичній діяльності.

Підготовка до цієї відповідальної навчальної події розпочалася ще на четвертому курсі, коли кожен студент особисто визначився з темою наукової студентської роботи із п’яти випускних дисциплін: хімії ліків, технології ліків, організації та економіки фармації, фармакогнозії та ботаніки, клінічної фармації. Перші апробації студентські роботи пройшли під час засідань студентських гуртків, конференцій, тези доповідей і наукові статті у співавторстві із науковими керівниками було опубліковано у профільних виданнях. Тож, студенти були добре підготовлені до захисту наукових праць і впевнено відповідали на питання екзаменаційної комісії.

Атестаційну екзаменаційну комісію очолила професорка кафедри аптечної та промислової технології ліків Жанна Полова, яка відзначила високий рівень фахової підготовки випускників. Особливий інтерес у екзаменаторів викликала доповідь Таїсії Сміюхи на  тему «Вибір піноутворювача у складі лікарської форми – піни нашкірної з пробіотиком» Дана робота є фрагментом фармацевтичної розробки складу нашкірної піни з Lactobacillus, призначеної для гігієни жінок репродуктивного віку. Студентка Анастасія Вакула провела експериментальне дослідження складу та технології жувальних таблеток на основі рослинного сухого екстракту для застосування у складі комплексної терапії пацієнтів із підвищеним ризиком переломів, але без наявності первинного перелому у анамнезі. Нею розроблено  експериментальні зразки таблетованих мас, вивчено їхні фармако-технологічні властивості, обрано лідерів, що підлягали прямому пресуванню та контролю якості технологічних показників відповідно вимог Державної фармакопеї України та рекомендацій Food and Drug Administration.

Випускниця Тетяна Костюк експериментально обґрунтувала технологію одержання оромукозної пасти на основі пектину яблучного та ефірної олії чайного дерева  для застосування у ділянці ясен видаленого зуба у вигляді стоматологічної пов’язки для профілактики розвитку альвеоліту.

А студентка Ірина Писклинець доповіла про результати проведеного фітохімічного аналізу листя Ocimum basilicum, нею було проведено вивчення кількісного вмісту антоціанів у сировині двох найпопулярніших сортів України – «Доллі» та «Розі».

Справжньою подією в один із днів  захисної кампанії стало представлення   дев’яти випускних кваліфікаційних робіт, що виконувалися студентами  на кафедрі хімії ліків і лікарської токсикології та на базах потужних науково-дослідних інститутів –  Інституту фармакології та токсикології НАМН України, Інституту громадського здоров’я імені О.М. Марзеєва НАМН України, контрольно-аналітичної  лабораторії Державного експертного центру МОЗ України. Студенти продемонстрували результати власних досліджень, присвячених  розробці  або модифікації методів контролю якості лікарських засобів та дієтичних добавок. Випускники Ольга Івженко та Єгор Чумак розповіли  про пошук та розробку нових лікарських засобів і лікарських форм із протимікробною активністю на основі  четвертинних амонієвих солей, що є надзвичайно актуальною темою для технологічних підходів до лікування поранених з гнійними ускладненнями вогнепальних  ран  м’яких тканин.

Деканка факультету, професорка Тетяна Рева зазначила, що переважна більшість випускників відмінно пройшли екзаменаційне випробування, продемонстрували високу ерудицію і прагнення до нових знань. Попереду на майбутніх фармацевтів чекає вступ до інтернатури. Бажаємо нашим випускникам успіхів!

Пресцентр НМУ