ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ПРОГРАМА ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ НА БАЗІ СТОМАТОЛОГІЧНОГО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ НМУ

07.12.2016

За ініціативою та підтримкою Ректора НМУ імені О.О. Богомольця член-кореспондента НАМН України, професора Амосової Катерини Миколаївни, під кураторством проректора з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти професора Науменко Олександра Миколаєвича та відділу лікувально-консультативної роботи НМУ, в листопаді 2016 року на базі Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця розпочалась програма надання стоматологічної допомоги студентам усіх факультетів НМУ, насамперед тим, що належать до пільгових категорій громадян, мають інвалідність або інші проблеми зі здоров’ям.

Стоматологічним факультетом спільно з профкомом студентів було створено команду, яка координує лікування майбутніх медиків. На кафедрах терапевтичної стоматології і дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань призначено досвідчених викладачів – кураторів проекту. Створено окрему картотеку медичної документації. Погоджене безоплатне обслуговування студентів в рентгенологічному відділенні Центру. До проекту долучились студенти-стоматологи старших курсів, прийом пацієнтів проводиться протягом усього робочого дня як в рамках планових практичних занять зі стоматології, так і у вільний час студентів, що зголосилися взяти участь у програмі. Додамо, що всі, хто висунув свою кандидатуру в якості лікаря, спершу пройшли співбесіду з викладачами-кураторами проекту, і ця співбесіда, за їх враженнями, була не менш серйозною, ніж складання модульного контролю.

Команда студентів-координаторів зв’язалась зі студентами-першокурсниками усіх факультетів, що мають пільги, повідомила їм інформацію стосовно програми санації і запросила з’явитись на огляди. Наразі огляди пройшли 15 студентів, інші повідомлені збираються відвідати стоматологічний центр пізніше через велику навчальну завантаженість. У даний час проводиться лікування 9 студентів медичних факультетів та факультету підготовки лікарів для Збройних сил – вони регулярно відвідують своїх колег і отримують планову стоматологічну допомогу. Слід зазначити надзвичайно велику потребу у стоматологічній допомозі обстежених студентів – чимало з них вже потребує видалення зубів або лікування кореневих каналів, що є дуже незадовільним показником для молодих людей. Дається взнаки відсутність державної програми профілактики стоматологічних захворювань та невисокий рівень якості надання стоматологічної допомоги у місцях проживання студентів. Сподіваємось, цей факт спонукатиме студентів-стоматологів – учасників програми вдосконалювати свою професійну майстерність, щоб бути здатними надати якісну допомогу у будь-яких умовах.

В процесі виконання програми виявились певні проблеми. Серед них найбільша – неорганізованість частини запрошених студентів, що нерідко без попередження не з’являються на огляди та лікування у визначений і узгоджений з ними час.

Вважаємо за доцільне повторно представити алгоритм дій студентів НМУ імені О.О. Богомольця, що бажають отримати допомогу на базі Стоматологічного медичного центру НМУ.

Чекаємо на Вас, майбутні медики!

Відділ лікувально-консультативної роботи
Деканат стоматологічного факультету