КАФЕДРА ОНКОЛОГІЇ НМУ СТАЛА ОРГАНІЗАТОРОМ XII КУРСІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ «КЛІНІЧНА МАМОЛОГІЯ»

04.11.2019

Цього разу кафедра онкології приймала 16 курсантів з різних областей України. Серед них були лікарі-хірурги, онкологи, онкохірурги, акушери-гінекологи, спеціалісти з променевої діагностики.

У традиційній першій лекції «Введення в онкомамологію» керівник курсу доцент О.С. Зотов висвітлив історію цього розділу медицини, виклав сучасні аспекти діагностики та лікування новоутворень молочних залоз, ознайомив аудиторію з останніми інноваціями та змінами в настановах.

Насиченими були два дні занять, проведені у Спеціалізованому мамологічному центрі. Окрім лекцій, присвячених доброякісним станам і хворобам молочних залоз, гінекомастії, гіперпролактинемії (доцент О.С. Зотов), слухачі взяли участь в аналізі індивідуальних діагностичних випадків: за сукупністю клінічних, рентгенологічних, ультразвукових, морфологічних даних встановлювали клінічний діагноз, обґрунтовували його й обговорювали разом на імпровізованому консиліумі. Під керівництвом провідного фахівця центру А.О. Галішиної було проведено два тренінги з пункційної та трепан-біопсії під контролем ультразвуку.

На базі Київського міського клінічного онкологічного центру курсанти брали участь у роботі хірургічного відділення: відвідували обходи професора, працювали в перев’язувальній та операційній, брали участь у клінічних розборах кейсів.

Запрошеним лектором цього разу був старший науковий співробітник Інституту ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України Є.М.Божок – відомий спеціаліст з променевої діагностики. У його чудово ілюстрованій презентації знайшли відображення як базові принципи, так і нові технології медичної візуалізації молочних залоз: рентгенівська мамографія, УЗД, МРТ, томосинтез. Аргументовано було розглянуто питання мамографічного скринінгу раку молочної залози.

Згодом курсанти мали змогу втілити набуті знання при аналізі реальних мамограм на тренінгу, присвяченому опануванню міжнародної системи протоколювання результатів променевих досліджень молочних залоз за системою BIRADS.

На другому тижні курсів заняття проходили в Клініці сучасної ізраїльської онкології ЛІСОД. Блок морфологічної діагностики традиційно на дуже високому рівні викладали фахівці патоморфологічної лабораторії “CSD Health Care”. Курсанти дізнались про цитологічну (П.М.Боцюн), патогістологічну (О.О.Кошик) та генетичну (Д.В. Шапочка) діагностику в мамології.

Блок, присвячений променевій терапії, поєднував знайомство з роботою радіологічного устаткування та ґрунтовний теоретичний курс – лекції “Планування та технічні особливості радіотерапії з точки зору медичного фізика” (І.М.Репецька) та “Радіотерапія раку молочної залози: принципи, таймінг, ускладнення та останні тенденції” (В.І.Лисак).

Дуже цікавими та корисними у практичній роботі були лекції співробітників клініки ЛІСОД, присвячені фізичній і психологічній реабілітації жінок, що лікуються від раку молочної залози.

Захоплюючими не тільки для слухачів-хірургів були лекції, присвячені хірургічній анатомії молочної залози, органозберігаючим та реконструктивним втручанням, ліпографтінгу, що їх виголосив керівник центру сучасної мамології клініки ЛІСОД А.В. Жигулін. Багато корисного побачили курсанти під час операцій, які він виконував, залучивши окремих слухачів до асистенції.

Усі учбові матеріали для курсантів було переглянуто й оновлено. І, традиційно, на курсах вперше було представлено увазі лікарів лекцію доцента О.С.Зотова «Рак молочної залози у молодих».

Як викладачі, так і курсанти, відзначили, що курси пройшли насичено та цікаво, з пануванням духу доказової медицини, готовністю ділитися досвідом і втілювати його в повсякденній медичній практиці.

 

Кафедра онкології НМУ