НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

КАФЕДРА ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ №3 НМУ ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВОДИ

18.09.2022

Щорічно, починаючи з 2003 року, 18 вересня відзначається Всесвітній день моніторингу води (World Water Monitoring Day), який започаткував американський Фонд чистої води. Мета його проведення – підвищення інформованості населення про проблеми захисту водних ресурсів від забруднення та залучення населення світу до участі у захисті води від забруднень.

Сьогодні світова спільнота стурбована не лише якістю води, яку споживає населення, але й станом джерел водопостачання, з яких забирають воду для виготовлення питної води. Від її якості та складу залежить здоров’я всього людства Планети. Людина без води може прожити лише 5-6 діб, оскільки її тіло на  65% складається з Н2О. Без води не відбувається жоден біохімічний, фізіологічний, фізико-хімічний процес, не можливе перетравлення ­їжі, дихання, анаболізм (ассиміляція) й катаболізм (диссиміляція), синтез білків, жирів, вуглеводів. Вода є універсальним розчинником, де газоподібні, рідкі й тверді неорганічні речовини утворюють молекулярні чи іонні розчини, а органічні речовини знаходяться переважно в молекулярному та колоїдному стані. Вона бере безпосередню чи опосередковану участь практично у всіх життєво важливих процесах: всмоктуванні, транспор­туванні, розщепленні, окисленні, гідролізі, синтезі,  фільтрації, видаленні тощо.

Гігієнічні вимоги до питної води для споживання населенням визначено законодавчо Державними санітарними нормами і правилами (ДСанПіН). Вони враховують не лише рекомендації експертів ВООЗ, але й Директиви Ради ЄС щодо якості питної води, вимоги якої поширюються на держави-члени ЄС. Якісна питна вода має бути безпечною в епідеміологічному й радіаційному відношенні, нешкідливою за хімічним складом, не містити токсичних хімічних речовин у кількостях понад гранично допустиму концентрацію (ГДК). Питна вода повинна мати сприятливі органолептичні властивості – бути прозорою, без кольору та забарвлення, без видимих неозброєним оком домішок, без запаху, смаку й присмаку, мати освіжаючу температуру. Нарешті, питна вода, призначена для споживання людиною, повинна мати повноцінний фізіологічний склад та оптимальне співвідношення мікроелементного складу з фізіологічною потребою організму людини. Усі ці показники якості питної води підлягають обов’язковому моніторингу згідно із ДСанПіН.

Під час війни в Україні ворог нищить об’єкти інфраструктури, очисні споруди водопроводу та каналізації. Джерела водопостачання населення, в першу чергу поверхневі водойми, забруднюються неочищеними стічними водами. Саме тому жителі великих міст хочуть бути впевненими у  контролі за якістю водопровідної води.

Сьогодні, у Всесвітній день моніторингу якості води, хочемо заспокоїти населення. Міністерство охорони здоров’я України для забезпечення населення доброякісною питною водою затвердило Державні санітарні норми і правила «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру» (наказ № 683 від 22.04.2022). На водопровідних станціях міст України кваліфікованими фахівцями водоканалів та територіальних лабораторних центрів МОЗ України здійснюється постійний контроль (моніторинг) якості водопровідної питної води та питної води з пунктів розливу на її відповідність вимогам ДСанПіН. Це дуже важливо, оскільки на підставі отриманих лабораторних даних на водоочисних станціях вносяться відповідні корективи до технологічного процесу освітлення, знебарвлення й знезаражування води під час водопідготовки. Обов’язково контролюється кожний етап очищення води, аби залишкові кількості тих чи тих хімічних речовин і сполук, що вносяться у воду для поліпшення її органолептичних властивостей, не перевищували ГДК і не ставали фактором негативного впливу на здоров’я споживачів.

З метою недопущення ускладнень санітарно-епідемічної ситуації в населених пунктах України, пов’язаних з вживанням недоброякісної питної води, фахівці Держпродспоживслужби, лабораторних центрів, водоканалів стежать за дотриманням стандартів  і перед подачею води питної у розподільчу водопровідну мережу, нарешті, у  контрольних пунктах водопровідної мережі за  програмою здійснення лабораторного контролю  якості питної водопровідної води згідно із зазначеними ДСанПіН. Тож всі види води піддаються обов’язковому моніторингу якості.

 

Пресцентр за матеріалами кафедри гігієни та екології №3