НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

КАФЕДРА ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ №2 ПРОПОНУЄ ДЛЯ ШИРОКОГО ОБГОВОРЕННЯ «КОНЦЕПЦІЮ СТРАТЕГІЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕФЕКТІВ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

11.05.2021

За даними ВООЗ, від 2 до 10 % пацієнтів лікарняних стаціонарів навіть в економічно розвинутих країнах під час отримання лікарської допомоги зазнає шкоди, яка може призвести до тяжких наслідків і навіть смерті. Окремі дослідники ненавмисну шкоду пацієнтам ставлять на третє місце серед причин смерті у світі. 83 % інцидентів безпеки пацієнтів можна було б запобігти.

Від початку реформування системи охорони здоров’я в Україні з 2012 до 2019 року через недооцінку питань безпеки у вітчизняних лікувальних закладах додатково померло 267963 пацієнти. За попередніми консервативними оцінками, завдяки елементарним організаційним заходам щорічно можна було б запобігти понад 10000 смертей.

З метою створення системи запобігання ризикам ненавмисної шкоди пацієнтам, для забезпечення ефективної реалізації їхнього права на високоякісну та безпечну медичну допомогу в НМУ імені О.О.Богомольця у співпраці зДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва НАМН України» було розроблено та рекомендовано до офіційного затвердження та використання Проблемною комісією МОЗ та НАМН України «Соціальна медицина» «Концепцію стратегії попередження дефектів надання медичної допомоги у вітчизняній системі охорони здоров’я» (повний текст додається).

Матеріал виноситься на широке громадське обговорення.

Шановні колеги! Кафедра гігієни та екології №2 запрошує долучитися до обговорення та чекатиме на Ваші зауваження і пропозиції.

 

Прес-центр за матеріалами кафедри гігієни та екології №2