Інтернатура НМУ: стати неврологом

16.04.2024

Історія кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця – це історія української неврології. Понад 100 років співробітники кафедри роблять значний внесок у становлення української неврологічної школи та у важливі розділи клінічної неврології, а також готують молоде покоління лікарів-неврологів. Завдяки досягненням останніх років у неврології відбувся величезний прорив у діагностиці та вивченні патогенезу нервових хвороб. Неврологія перетворюється на точну науку, а лікар-невролог, по суті, є «поліглотом» у медицині. Це вимагає ґрунтовної всебічної підготовки фахівців, що забезпечується на кафедрі неврології НМУ.

Тривалість навчання в інтернатурі за спеціальністю «Неврологія» становить 2 роки: теоретична частина – 6 місяців (3 місяці на рік), практична – 16 місяців.

Під час навчання лікарі-інтерни поглиблено вивчають клінічну неврологію: топічну, синдромологічну діагностику уражень нервової системи, накопичують знання з сучасного уявлення про етіологію, патогенез, особливості клініки, діагностики та лікування неврологічних захворювань. Паралельно із цим інтерни опановують навички комунікації з неврологічним пацієнтом: вміння з’ясування скарги та зібрати анамнез захворювання та формують широкий перелік практичних компетентностей.

У процесі навчання лікарям-інтернам пропонують лекції, що базуються на сучасних вітчизняних і зарубіжних настановах і протоколах менеджменту неврологічних хворих, на семінарських заняттях обговорюють актуальні теми та проблеми неврології, використовують метод клінічних кейсів – розв’язування реальних або вигаданих клінічних завдань, що дозволяє інтернам розвивати аналітичне мислення та навички спілкування з пацієнтами. Під час навчання на кафедрі також застосовують метод проблемного навчання – вирішення складних, з точки зору диференційної діагностики, нестандарних завдань, що стимулює критичне мислення та самостійне прийняття рішень. Тут використовують принцип роботи в малих групах, пропонують підготовку презентацій захворювань, які рідко зустрічаються у практиці лікаря-невролога, та їх обговорення на семінарських заняттях.

Практична частина навчання в інтернатурі за спеціальністю «Неврологія» проводиться на клінічних базах кафедри: Університетській клініці НМУ імені О.О. Богомольця, Олександрівській клінічній лікарні м. Києва, київських міських клінічних лікарнях №3, №4 та №6, Головному медичному центрі МВС України, Центральній поліклініці МВС України, Дитячій клінічній лікарні №4 Солом’янського району м. Києва.

Під час практичної частини навчання майбутні лікарі-неврологи мають можливість бачити широкий спектр неврологічних захворювань, отримати практичний досвід їхньої діагностики та лікування під керівництвом досвідчених викладачів. На базах облаштовані зручні навчальні кімнати з ноутбуками, інтерактивними дошками, проєкторами, доступом до інтернету.

Під час проходження практичної частини навчання в інтернатурі за спеціальністю «Неврологія» в Університетській клініці НМУ імені О.О. Богомольця у неврологічному відділенні, яке представлено 40 ліжками неврологічного профілю та 10 ліжками постінсультної реабілітації, лікарі-інтерни-неврологи мають можливість опановувати діагностику на найсучаснішій апаратурі. Зокрема, електроенцефалографі (BE PLUS PRO STANDARD), електронейроміографі (NeMus PC PERIPHERAL), транскраніальному магнітному стимуляторі ТМС+rTMS та електричному транскраніальному стимуляторі, постурографічній системі Neofect Smart Balance BLC. Це дозволяє лікарям-інтернам наблизитись до світових стандартів діагностики і мотивує до дослідницької роботи.

Кафедра неврології, яку очолює професорка Марія Прокопів, пишається своїми висококваліфікованими кадрами: викладачами, клініцистами та науковцями. Серед них – 5 докторів наук (4 з яких професори), 6 кандидатів медичних наук, доцентів та асистентів, які залучаються до навчання інтернів і діляться безцінним досвідом багаторічної клінічної практики.

Запрошуємо на навчання!

Додаткова інформація: +38 (044) 379- 23-19, e-mail: neurology@nmu.ua.

Докладніше про діяльність кафедри

За інформацією кафедри неврології