Інтернатура НМУ: стати лікарем з медицини невідкладних станів

11.04.2024

Лікар з медицини невідкладних станів – перший медик, з яким зустрічається пацієнт із невідкладним критичним станом. Від знань, умінь і практичних навичок медика залежить не тільки здоров’я, а й нерідко життя людини. Під час навчання на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця лікарі-інтерни набувають усіх необхідних знань, професійних практичних навичок і вмінь з екстреної медичної допомоги для успішної самостійної лікарської діяльності за спеціальністю «Медицина невідкладних станів».

Тривалість навчання лікарів-інтернів за цією спеціальності становить 2 роки, з них освітня частина6 місяців (3 місяці на рік), що проходить на профільних кафедрах Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця. 18 місяців практичної частини майбутні лікарі проходять на базі стажування – у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва.

Освітня частина інтернатури спрямована на здобуття теоретичних і практично-прикладних знань, умінь і навичок, формування компетентностей, необхідних для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста: менеджмент критичного пацієнта та розширені реанімаційні заходи (забезпечення прохідності дихальних шляхів та штучна вентиляцію легень, обстеження критичного пацієнта за системою АBCDE, алгоритм базових і розширених реанімаційних заходів), основи ЕКГ, лікування порушень ритму та провідності, екстрена медична допомога при гострих захворюваннях і невідкладних станах (захворювання серцево-судинної та дихальної системи, патології центральної нервової системи, гострі хірургічні та акушерсько-гінекологічні патології, інфекційні захворювання, надання допомоги пацієнтами з травмою та отруєннями), допомога при надзвичайних ситуаціях, у тому числі з великою кількістю постраждалих, екстрена медична допомога при гострих захворюваннях і невідкладних станах у дітей різних вікових груп.

Очна частина інтернатури передбачає лекції, семінарські заняття, клінічні конференції, самостійну роботу лікарів-інтернів. Для навчання інтернів залучені не лише найкращі викладачі з медицини невідкладних станів, а й досвідчені анестезіологи, токсикологи, хірурги, травматологи.

Особливістю навчання на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти є також Навчально-науковий центр медичних симуляцій, де відбуваються практичні заняття. Він оснащений сучасним обладнанням і багатофункціональними манекенами, а практичні заняття базуються на принципах активного навчання (реалістичних симуляційних тренінгах), що дає можливість лікарю-інтерну максимально зануритись в атмосферу (ситуацію) і відпрацьовувати не лише практичні навички, а й лідерство, комунікацію, роботу в команді та командну взаємодію.

Під час проходження практичної частини навчання в інтернатурі у відділеннях Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва лікарі-інтерни під наглядом куратора та досвідчених лікарів долучаються до надання допомоги хворим та потерпілим на догоспітальному етапі.

Серед переваг навчання на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Інституту післядипломної освіти НМУ для інтернів з медицини невідкладних станів:

  1. Експертна підготовка. Кафедра має висококваліфікованих науковців і практикуючих лікарів, діючих інструкторів ЕRC, що забезпечує інтернам доступ до передових знань і навичок у сфері невідкладної медицини.
  2. Практичний досвід. Інтерни отримують можливість вчитися на реальних кейсах в режимі симуляції на високотехнологічних фантомах, використовувати сучасні методи діагностики та лікування у невідкладних ситуаціях.
  3. Мультидисциплінарний підхід. Навчання на кафедрі дозволяє інтернам отримати знання та досвід у різних галузях медицини, що є необхідним для комплексного управління пацієнтами з невідкладними станами.
  4. Наукові дослідження. Інтерни мають можливість брати участь у наукових проєктах і дослідженнях, що сприяє розвитку їхньої наукової кар’єри та розумінню сучасних тенденцій у галузі.
  5. Менторство. Кафедра надає майбутнім лікарям з медицини невідкладних станів можливість працювати під керівництвом досвідчених лікарів-практиків, що сприяє їхньому професійному та особистісному зростанню.

Проходження інтернатури на кафедрі хірургії, анестезіології та інтесивної терапії післядипломної освіти розвиває професійні навички та готує інтернів до ефективного управління складними клінічними сценаріями у медицині невідкладних станів під час практичної діяльності лікаря. Запрошуємо на навчання!

Додаткова інформація: +38 (093) 925 73 77.

Докладніше про діяльність кафедри

 

За інформацією кафедри хірургії, анестезіології та

інтенсивної терапії післядипломної освіти