Іноземні студенти НМУ опановували практичні навички з обстеження ЛОР-органів

31.08.2023

Навіть у канікулярний період, розуміючи важливість набуття студентами професійних компетентностей, у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця організовуються практичні заняття на клінічних базах ЗВО. Так, на базі консультативно-діагностичної поліклініки Університетської клініки НМУ, здобувачі вищої освіти факультету підготовки іноземних громадян 3-4 курсів працювали на прийомі пацієнтів, щоб оволодіти практичними навичками проведення обстеження при патології верхніх дихальних шляхів і вуха.

Особливістю обстеження ЛОР-органів є те, що вони знаходяться в темних порожнинах, тож для їх огляду треба вміти застосовувати додаткове джерело освітлення. Відпрацювання студентами практичних навичок виконувалися під керівництвом доцента кафедри оториноларингології В’ячеслава Дідковського. Всі здобувачі вищої освіти факультету підготовки іноземних громадян були ознайомлені з методиками фарингоскопії, отоскопії, передньої та задньої риноскопії, непрямої ларингоскопії.

Окрема увага під час зайняття приділялася методам дослідження слухового аналізатора. В умовах аудіометричного кабінету студенти-іноземці опановували методику визначення шепітної та розмовної мови, виконували камертональні проби, досліджували чутливість слуху з використанням спеціалізованих пристроїв, зокрема, здійснювали тональну порогову аудіометрії на сучасному аудіометрі у звукоізольованій кабіні.

Як відзначає проректорка з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції Рімма Скрипник, у нашому Університеті створено всі необхідні умови для якісного оволодіння професією лікаря. Головне – мотивація самих студентів, адже організація практичних занять, навіть у канікулярний період є для них ще однією можливістю ефективно сформувати професійні компетенції шляхом індивідуального виконання відповідно сформульованих завдань.

За словами деканки факультету Оксани Парфьонової, деканат докладає максимум зусиль до того, щоб іноземні громадяни повернулися на свою батьківщину кваліфікованими спеціалістами.

 

Пресцентр НМУ за інформацією факультету підготовки іноземних громадян