Дисертантка досліджувала нові підходи до лікування Лайм-бореліозу у дітей

15.05.2024

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відбувся успішний захист дисертації науковиці-педіатрині Світлани Никитюк. Тема її наукового дослідження присвячена вивченню епідеміології Лайм-бореліозу в Україні та розширенню розуміння патогенетичних механізмів розвитку недуги, створенню нових підходів до лікування і прогнозування важкості перебігу у дітей. Дисертантка є доценткою кафедри педіатрії Тернопільського національного медичного університету.

Засідання докторської спеціалізованої вченої ради відбувалося під головуванням завідувача кафедри педіатрії Інституту післядипломної освіти НМУ, професора Юрія Марушка. До її складу також увійшли провідні вчені і лікарі-педіатри нашого Університету: професори Олександр Волосовець, Інга Мітюраєва-Корнійко, Сергій Крамарьов, Сергій Кривопустов, Тетяна Починок, Оксана Виговська, Аліна Чуриліна.

Науковиця ставила за мету дисертаційної роботи оптимізувати надання медичної допомоги дітям, що зазнали нападу кліщів, покращити діагностику хвороби Лайма (ХЛ), підвищити ефективність її лікування на основі вивчення епідеміології захворювання в Україні, клініко-епідеміологічних та імунологічних особливостей перебігу хвороби, застосування сучасних інструментальних і лабораторних методів діагностики і лікування, розробки математичних моделей прогнозування перебігу хвороби.

У науковій праці Світлана Никитюк представила етіологічну структуру недуги, а також розробила епідеміологічну інтерактивну мапу розповсюдження Лайм-бореліозу і змішаних кліщових інфекцій у різних регіонах України. Науково обґрунтувала, що кліщі можуть передавати людині не лише збудників ХЛ, але й інших трансмісивних захворювань, наприклад, анаплазмозу, бабезіозу, ерліхіозу, хвороби Міямоті. Що важливо, вона вперше встановила взаємозв’язок між COVID-19 і захворюваністю на ХЛ у дітей.

Дисертантка використала багатофакторний регресійний аналіз для оцінки перебігу Лайм-бореліозу, за результатами якого відібрано 24 фактори для прогнозування важкого перебігу захворювання та можливого ураження органів і систем. Результати дослідження показали, що багатофакторна модель прогнозує тяжкість ураження органів і систем при хворобі Лайма у дітей з точністю до 96,7%. Доведено, що наявність в анамнезі контакту дітей з кліщами і виникнення мігруючої еритеми є достатніми симптомами, які дозволяють запідозрити хворобу і розпочати превентивне лікування. Світлана Нікітюк розробила і впровадила методи математичного моделювання, що підтверджені авторським свідоцтвом «Спосіб прогнозування ризику розвитку тяжкого перебігу та ураження органів і систем при Лайм-бореліозі у дітей».

Результати даного дослідження дають можливість розробити стандартизовані шкали для визначення важкості перебігу хвороби Лайма у дітей, можливого ураження органів і систем. Лікарі матимуть змогу використовувати онлайн-калькулятор у режимі 24/7. Ця модель є перспективною для підвищення точності прогнозування тяжких форм ХЛ та підвищення ефективності лікування. Окрім того, на підставі проведених досліджень розроблено нові комплексні підходи до лікування.

Результати дисертаційної роботи опубліковано у міжнародних журналах і представлено на міжнародних конференціях та вже впроваджено у навчальних і лікувальних закладах. За темою дисертаційної роботи опубліковано 61 наукову працю, серед них 13 – у наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України, 14 – у закордонних періодичних виданнях, що індексуються у базі даних Web of Science, 10 – у Scopus.

Пресцентр НМУ