Дослідниця НМУ зробила науковий внесок у розвиток отоларингології

12.02.2024

Аспірантка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Маргарита Амірханова публічно захистила дисертацію. Метою її наукової роботи стало вивчення взаємозв’язку між поліморфізмом генів апоптозного каскаду (генетичними факторами ризику) та розвитком сенсоневральної приглухуватості у пацієнтів, які працюють в умовах виробничого шуму.

Дисертантка довела науковому зібранню актуальність і практичну значимість обраної теми. Адже пацієнти з сенсоневральною приглухуватістю мають вищі показники до госпіталізації, деменції та депресії. Натомість при своєчасному зверненні хворого та скоординованій роботі лікарів можна очікувати підвищення позитивних результатів терапії та прогнозу на відновлення або принаймні покращення стану слуху у пацієнта.

Засідання спеціалізованої вченої ради з приводу захисту докторської дисертації Маргарити Амірханової відбулося за участі першого проректора з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти НМУ, професора Олександра Науменка під головуванням професора кафедри нейрохірургії нашого Університету Володимира Медведєва. Свою роботу аспірантка виконала за наукового керівництва завідувачки кафедри оториноларингології НМУ, професорки Юлії Дєєвої,

Рецензентами здобувачки освіти також виступили співробітники Університету, виконуючий обов’язки завідувача кафедри патофізіології, професор Сергій Зябліцев та доцент кафедри оториноларингології Максим Тарасенко. Вони зазначили, що дисертаційна робота Маргарити Амірханової виконана із залученням сучасних методів дослідження і статистичної обробки отриманих даних на високому науково-методичному рівні, що вирішує важливе прикладне завдання отоларингології – вивчення поліморфізму генів апоптозу як фактору розвитку сенсоневральної приглухуватості.

Для досягнення постановленої мети дисертантка провела обстеження понад 600 пацієнтів віком від 18 до 65 років, які працюють в умовах виробничого шуму на базі Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті №2. Також проаналізувала понад 13 тисяч медичних висновків стаціонарних пацієнтів у отоларингологічному відділенні Олександрівської клінічної лікарні міста Київ.

За результатами дослідження молодою науковицею виділено найбільш впливові комбінації алелей (парних генів) та генотипів, запропоновано шляхи практичного використання отриманих даних для лікування хворих на сенсоневральну приглухуватість, що є досить розповсюдженим захворюванням у світі.

Спеціалізована вчена рада ухвалила присудити аспірантці НМУ науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина». Вітаємо Маргариту Амірханову та її наукову керівницю з успішним дослідженням та бажаємо подальшого професійного розвитку!

Пресцентр НМУ