НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДО 180-РІЧЧЯ НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ. З КОЛЕКЦІЇ ФОНДУ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ БІБЛІОТЕКИ НМУ: ОБРАЗЦОВ ВАСИЛЬ ПАРМЕНОВИЧ (01.01.1851 – 27.12.1920)

08.07.2021

Василь Парменович Образцов  – лікар-терапевт, доктор медицини (1880), екстраординарний (1893), ординарний (1902), Заслужений ординарний професор (1916), завідувач кафедри спеціальної патології і терапії (1893-1903), завідувач кафедри факультетської терапевтичної клініки (1904-1918) Університету Св. Володимира, засновник Київської терапевтичної школи. Учень С.П. Боткіна.

1875 рік – закінчив Петербурзьку Медико-хірургічну академію. Великий вплив на формування клінічного мислення В.П.Образцова мали лекції професора С.П. Боткіна та хірурга М.В. Скліфосовського.

1880 рік – вступив на військово-медичну службу ординатором терапевтичного відділення Київського військового шпиталю. Працюючи у ньому, головну увагу приділяв захворюванням черевної порожнини.

1887 рік – завідувач терапевтичного відділення Олександрівської лікарні. Працюючи в лікарні, займався науковою роботою. Перша наукова праця «Об исследовании желудка и кишок» – це перші розробки методу глибокої ковзної пальпації органів черевної порожнини. Природжений клінічний талант і наполеглива робота настільки розвинули у В.П. Образцова діагностичні здібності, що зажиттєві діагнози, поставлені пацієнтам, завжди збігалися з патологоанатомічним.

У 1893 році в Університеті Св. Володимира було засновано теоретичну кафедру  спеціальної патології і терапії. На ній поступово почала формуватися школа В. П. Образцова. За період завідування клінікою вчений виконав понад 60 наукових праць із різних розділів клініки внутрішніх хвороб. Серед учнів В.П. Образцова були: М.Д. Стражеско, Г.Р. Рубінштейн, М.М. Губергріц, Ф.А. Удінцев, І.Н. Шефтель, які в майбутньому стали професорами, завідувачами терапевтичних кафедр.

У 1904 році В.П. Образцов очолив кафедру факультетської терапевтичної клініки, якою керував до 1918 року. У цей період Василь Парменович зробив найважливіші відкриття в галузі захворювань серцево-судинної системи. Він, зокрема, першим почав вислуховувати серце не тільки стетоскопом, а й безпосередньо вухом.

У багатьох зарубіжних порадниках з внутрішньої медицини ім’я В.П. Образцова згадується у зв’язку зі створенням ним методу пальпації органів черевної порожнини та описом клініки інфаркту міокарда.

В.П. Образцов  був похований на території Покровського монастиря у Києві, а в 1934 році його прах було перезахоронено на Лук’янівському цвинтарі.

Напередодні 100-річчя від дня народження В.П. Образцова, у 1950 році на території Олександрівської лікарні було споруджено пам’ятник видатному клініцісту, встановлено меморіальну дошку на будинку, де розташовувалася клініка. Ім’я В.П. Образцова присвоєно кафедрі факультетської терапії, яка зберігає та примножує його традиції.

У колекції фонду  рідкісних видань Бібліотеки НМУ імені О.О. Богомольця зберігаються чотири прижиттєві видання книги «К физическому исследованию желудочно-кишечного канала и сердца» В.П. Образцова.

 

Бібліотека НМУ