ДО 180-РІЧЧЯ НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ. ПОДЯКА ALMA MATER ТА КИЇВСЬКІЙ ГІГІЄНІЧНІЙ НАУКОВІЙ ШКОЛІ ВІД ОЛЕНИ ГРУЗЄВОЇ – PHD, ДОЦЕНТА КАРОЛІНСЬКОГО ІНСТИТУТУ (СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦІЯ)

30.08.2021

До Прес-центру НМУ надійшов лист від PhD, доцента Каролінського інституту (Стокгольм, Швеція), нашої випускниці Олени Грузєвої, яка висловила вдячність Alma Mater, Київській гігієнічній  науковій школі за набуті знання та практичні навички, а також її нинішньому керівництву за постійне підвищення в закладі європейських стандартів науково-освітньої діяльності, виховання нових поколінь дослідників і практиків охорони здоров’я, підтримку і примноження добрих традицій і розвиток славетних наукових медичних шкіл.

В урочисті дні святкування  180-річчя НМУ імені О.О. Богомольця дуже хочеться ще раз подякувати колективу Університету за неоціненне щастя бути випускницею цього славетного закладу, отримати від своїх вчителів і наставників глибокі професійні знання та життєві настанови для подальшої реалізації власної професійної програми!

Серед ювілейних заходів, приурочених до 180-річчя Університету, привертає увагу висвітлення започаткування і розвитку в його структурі численних наукових медичних шкіл. Публікація на сайті закладу таких історико-аналітичних матеріалів  дає змогу оцінити велич і значущість як власне наукових шкіл, так і їх засновників та сподвижників,  роль у розбудові різних напрямів медичної науки.

Я з великою цікавістю прочитала матеріал  про історію розвитку Київської гігієнічної наукової школи, підготовлений член-кореспондентом НАМН України, професором В.Г. Бардовим. І під глибоким враженням від усвідомлення величі цієї школи не змогла втриматися, щоб не звернутися зі словами щирої подяки до її нинішніх очільників та представників.

Річ у тому, що я починала свій науковий шлях саме у стінах цієї наукової школи, у студентському науковому гуртку кафедри загальної гігієни НМУ імені О.О. Богомольця, яким опікувався професор кафедри Г.П. Степаненко. На кафедрі було створено прекрасні умови для дослідницької роботи студентів, що давало змогу отримувати наукові результати і презентувати їх на різних студентських наукових форумах, публікувати перші наукові праці. Багато часу студентській науці приділяли викладачі кафедри  С.Т.Омельчук,  І.М. Пельо, Є.М. Анісімов.

Саме на цій кафедрі я зрозуміла значущість екологічних проблем, саме тут  сформувалися мої наукові інтереси в контексті епідеміології навколишнього середовища, що стали сенсом мого професійного життя. І хоча в подальшому під час навчання в Університеті в науковому плані я цікавилася глобальними проблемами здоров’я на кафедрі соціальної медицини та охорони здоров’я, однак вони були тісно пов’язані  з екологічними чинниками. Тому не дивно, що після завершення навчання, я вступила до магістратури кафедри загальної гігієни, де під керівництвом член-кореспондента НАМН України, професора В.Г. Бардова виконала та захистила магістерську роботу на екологічну тему.

Отримані в межах Київської гігієнічної наукової школи знання та навички наукового дослідження дали мені змогу перемогти в конкурсному відборі на участь в українсько-шведській науково-освітній програмі, сприяли успішному захисту в Каролінському інституті (Стокгольм, Швеція) дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії та отриманні пропозиції від шведських колег продовжити працювати в одному з найавторитетніших у світі медичних науково-освітніх центрів.

І коли я оцінюю свої наукові здобутки з отримання міжнародних грантів на власні наукові  проєкти, формування власної науково-дослідницької групи, керівництво науковими проектами магістрів, аспірантів, та постдоків, отримання вченого звання «доцент» Каролінського інституту, опублікування понад 60 наукових статей в провідних світових та європейських рецензованих  журналах з епідеміології та медицини навколишнього середовища з високим impact factor, зокрема The Lancet, Environmental Health Perspectives, Environment International тощо, індекс Гірша 27, статус експерта з питань впливу довкілля на здоров’я у шведських органах влади та місцевого самоврядування, численні запрошення до участі в авторитетних міжнародних наукових форумах в якості спікера та модератора (наприклад, International Society for Environmental Epidemiology, European Respiratory Congress), то розумію, що все це було б неможливим без першого студентського наукового гуртка, без кафедри загальної гігієни, яка мене окриляла на вирішення екологічних проблем, без представників Київської гігієнічної наукової школи – моїх авторитетних, мудрих наукових учителів і наставників.

Тому звертаюся до нинішнього очільника Київської гігієнічної наукової школи, член-кореспондента НАМН України, професора В.Г. Бардова зі щирими словами подяки від вдячної учениці!

Дякую Вам, шановний Василю Гавриловичу, дякую усій кафедрі гігієни та екології №1, яку Ви очолюєте, дякую співробітникам інших гігієнічних кафедр за Вашу натхненну працю з виховання плеяди екологів, гігієністів, науковців-профілактиків!

Засвідчую свою глибоку повагу і вдячність керівництву НМУ імені О.О. Богомольця на чолі з ректором, професором Юрієм Леонідовичем Кучиним за постійне підвищення в закладі європейських стандартів науково-освітньої діяльності, за виховання нових поколінь дослідників і практиків охорони здоров’я, за підтримку і примноження добрих традицій Аlma Mater і розвиток славетних наукових медичних шкіл!

З особливими словами звертаюся до студентства: Вам надзвичайно поталанило, тому що Ви навчаєтесь у найкращому медичному університеті, де маєте змогу отримати знання і навички, які відкриють Вам двері до будь-яких професійних вершин, сприятимуть реалізації найсміливіших проєктів!

 

Зі 180-річчям, рідні Аlma Mater і Київська гігієнічна наукова школо!”

 

Прес-центр