ДО 180-РІЧЧЯ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ. ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА МЕДИЧНОГО ПРАВА

23.11.2021

Викладання дисципліни «судова медицина»  в університеті святого Володимира відбувалося з 1841 року на кафедрі «государственного врачебноведения». Але студентський науковий гурток кафедри розпочав роботу 1948 року. Відтоді й до 1970 року ним керував професор Ю.С. Сапожніков. Студенти-гуртківці проводили свої дослідження за різними напрямками. Їм надавалась можливість проводити наукові дослідження в області остеології, опікової, вогнепальної травми, визначення величини травмуючої сили (М.М. Хаїт, Г.Й. Бравер, В.Г. Вятченко, В.Г. Бурчинський, В.Я. Кондратенко).

Основне завдання гуртка – поглиблене теоретичне вивчення предмета, а саме: організаційні та процесуальні основи судово-медичної експертизи; завдання експертизи при огляді трупа на місці події; диференціація діагностики зажиттєвих та післясмертних крововиливів; ідентифікація знарядь травми; значення лабораторних методів дослідження; методи виявлення слідів крові  на речових доказах; експертиза спірного батьківства; методи та ознаки виявлення кримінального аборту тощо.

Для підвищення рівня теоретичних знань студенти-гуртківці здійснювали аналіз складних судово-медичних експертиз, які проводили видатні судово-медичні експерти під час розслідування складних кримінальних справ. Студенти-гуртківці, які готували себе до майбутньої роботи з цього фаху, набували практичних навичок. Вони брали участь у судово-медичних дослідженнях трупів, разом із судово-медичним експертом виїжджали на місця події, брали участь в судово-медичних експертизах живих осіб, були присутніми у судах (В.С. Селін, А.В. Рябоконь, С.М. Хаїт, В.М. Шумило, В.Н. Фіщенко).

Студенти брали також активну участь в учбово-дослідницькій роботі. Зокрема у 1977 році студент  лікувального факультету В.Є. Шелков виготовив для демонстрації препарат кісток черепа із вогнепальними ушкодженнями, який свідчив про звірство фашистських загарбників. У 1978 році студент лікувального факультету В.Н. Шумило виготовив препарат гомілкової кістки із бампер-переломом, а студент В.Є. Шелков – з бампер-переломом стегнової кістки. У 1979 році студенти педіатричного факультету І. Іванченко та Є. Небукіна виготовили препарат грудної кістки із вогнепальним ушкодженням.

Зберігаючи традиційний криміналістичний науковий напрямок студентського гуртка, студенти-гуртківці успішно розробляли й питання медичної деонтології. За участю викладацького складу кафедри студенти підготували низку таких робіт, зокрема лікарська етика і деонтологія та їх правові норми, юридичне значення медичної документації, лікарська таємниця у правовому і етичному відношенні, відповідальність лікаря за професійні правопорушення. Ці доповіді викликали у студентів підвищену зацікавленість, внаслідок чого у 1979 році на факультетській науковій студентській конференції Київського медичного інституту було організовано секцію “Лікар і закон”, яка стала традиційною і невід’ємною частиною загальноінститутської програми конференцій СНТ.

З 1970 року  гуртком керували професор І.О. Концевич та асистенти В.А. Шевчук і  В.І. Хоменко. Студенти-гуртківці постійно залучалися до виконання планової наукової тематики кафедри (А.М. Рябоконь, Т.В. Хохолева, В.М. Фіщенко, В.Н. Шумило, В.Д. Шовковий, В.С. Шуригін, Б.В. Михайличенко, К.А. Лісовий, О.О. Гуріна, О.А. Гущина). Студенти-гуртківці кафедри судової медицини постійно та активно брали участь у студентських наукових конференціях факультету, інституту, республіки, а наукові дослідження деяких з них (Т.В. Хохолева, Л.Л. Мельниченко) дістали високу оцінку та були відзначені грамотами та дипломами. У подальшому, діяльність наукового гуртка зосереджувалася на лабораторних дослідженнях та аналітичній роботі.

Згодом керівництво гуртком здійснював доцент В.А. Шевчук, який приділяв основну увагу поглибленому вивченню дисципліни. Під його керівництвом у подальшому виросла ціла плеяда судових медиків.

З 2010 року  і до сьогоднішнього дня керівником студентського наукового гуртка є асистент О.А. Федорова. Студентам вже надавалась можливість займатись не лише вивченням нового теоретичного матеріалу, а й проводити власні лабораторні  дослідження та виконувати фрагменти планової наукової кафедральної роботи з вивчення впливу алкоголю на смертність населення Києва.

І. Четверо студентів протягом 2013-2015 років займались розробкою окремих фрагментів наукової роботи кафедри: Д.Роман, Д. Обуховська, А. Коломієць, О. Жук: «Вплив етилового алкоголю на структуру ненасильницької та насильницької категорії смерті у населення м. Києва» (фото 1-3).

Фото 1. Студент Д. Роман вивчає статистику смертності по м. Києву (2014 р.)

 

Фото 2. Студенти О. Жук, Д. Обуховська та Д. Роман за результатами виконаних фрагментів готують публікації на науково-практичну конференцію(2014 р.)

 

Фото 3. Керівник гуртка ас. О.А. Федорова та студентки А. Коломієць, О. Жук та Д. Обуховська підраховують статистичні дані по проведеному дослідженню (2014)

 

Студентка медичного факультету О. Жук займалась вивченням кристалографічних змін у тканинних екстрактах внутрішніх органів при насильницькій категорії смерті впродовж 7-денного післясмертного періоду (2013 р.), а також вивчала судово-медичні аспекти  аутоасфіксофілії та діагностики аутоеротичної смерті (2015-2016 р.р.).

ІІ. Студентка медичного факультету В. Каштан вивчала теоретичні основи проведення ДНК-експертиз (2014-15 рр.), п’ятеро студентів, починаючи з 2014 р. практично займались лабораторними методами дослідження:

 1. О. Кирилюк – кристалографічне дослідження сечі пацієнтів нейрохірургічних відділень дорослого та дитячого віку з ЧМТ та неврологічною симптоматикою (2014-15 рр.) (фото 4);
 2. А. Коломієць – кристалографічне дослідження тканинного екстракту шкіри в випадку опікової травми(2014-15 рр.);
 3. М. Калиновська – кристалографічне дослідження менструальної крові (2015-16 рр.);
 4. Н. Кашапова – кристалографічне дослідження слини онкохворих відділення онкопатології ЛОР-органів(2019-20 рр.)
 5. Холодова М.І. – кристалографічне дослідження слини пацієнтів, хворих на респіраторні захворювання(2020-21 рр.).

 

Фото 4. Студентка О. Кирилюк аналізує отримані кристалограми біооб’єктів

 

ІІІ. Члени гуртка брали активну участь в роботі таких Міжнародних конференцій:

 • «Молодой организатор здравоохранения», 2013р, м. Красноярськ:
 • «Медична наука та практика ХХІ століття» – 7-8 лютого 2014р, Київ:
 • «Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як пріоритетна функція держави», 21-22 лютого 2014, Одеса;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку медичних наук у ХХІ ст.»;
 • науковий міжнародний конгрес студентів та молодих науковців,15-17 жовтня 2014р, Київ;

 

Фото 5. Староста гуртка  А. Коломієць  доповідає про результати власного дослідження на науковому міжнародному конгресі студентів та молодих науковців, 15-17 жовтня 2014р, м. Київ

 

Фото 6. Студентка О. Кирилюк доповідає про особливості отриманого кристалогенеза сечі дорослих пацієнтів у випадках злоякісних новоутворень та травм ГМ

 

Фото 7. Фіналісти наукового міжнародного конгресу студентів та молодих науковців, 15-17 жовтня 2014 р., м. Київ

 

 • Міжнародна студентська конференція «International dental conference of students and young scientists », 27-28 лютого 2015 р., м. Ужгород:

Фото 8. Презентація доповіді студентки стоматологічного факультету, А.В. Федорової

 

 • Міжнародна науково-практична конференція «Modern advances in forensic science and expertisе», 30 квітня 2015 р., м. Ужгород;
 • Міжнародна конференція «Modern advances in forensic science and expertisе», 29 квітня 2015 р., м. Ужгород;
 • Всеукраїнська студентська конференція на тему: «Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін», (до 175-річчя НМУ), 27.04.2016;
 • Міжвідомчий круглий стіл (12 травня 2016): «Теорія і практика судової експертизи»: НАВС, ННІПФЕКП. – Київ, 2016;
 • заочна Всеукраїнська наукова конференція: «Роль судово-медичної експертизи при визначенні юридичної відповідальності медичних працівників», 27.12.2016 р.; 12)
 • Міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права», 06-07.04. 2017 р., Україна, Київ, КДАВТ;
 • Тематичні заходи (лекторій) Всеукраїнського тижня права НМУ імені О.О. Богомольця, 8-14 грудня 2017 р.;
 • Міжвідомчий круглий стіл до Всеукраїнського тижня права (з міжнародною участю), 20.12.2017 р.;
 • XXІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука у сучасному світі», 20 травня 2018;
 • Всеукраїнський конкурс «Травмапункт. Трипрепорт», м. Харків, 2018;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Annual Young Medical Scientists’ Conference 2018», 21-23.11.2018;
 • Міжвідомча міждисциплінарна науково-практична конференція «Проблемні питання судово-медичної та правової практики», 23 травня 2019 р.;
 • Міжвідомча міждисциплінарна науково-практична конференція «Правові засади забезпечення права людини на життя і здоров’я», 10-12 грудня 2019 (фото 9.);

 

Фото 9. Студенти М. Холодова (староста гуртка в 2020-21 рр.), Е. Ясницька (староста гуртка в 2018-20 рр.), С. Федорова

 

 • Міжнародна науково-практична конференція «Priority directions of science development», 03-04.02. 2020 р., Львів;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Priority directions of science development», 05-07.02.2020 р., Ліверпуль;
 • Міжнародна студентська наукова конференція «Перспективні галузі наукових досліджень: динаміка та тренди», 16.10.2020 р., Суми;
 • Міжвідомча науково-практична конференція «COVID-19:Судово-медичні та юридичні аспекти», 06.11.2020 р., Київ;
 • Міжнародна науково-практична конференція «The world of science and innovation»,  11.2020 р., Лондон.

IV. Члени гуртка кафедри отримали призові місця в таких наукових студентських конференціях:

 • Міжнародна наукова конференція «Крок в науку-2014», 3-4 квітня 2014. м. Вінниця: А.А. Коломієць: «Вплив етилового алкоголю на структуру насильницької категорії смерті молодого населення м. Києва у 2005-07 роках» – отримала диплом ІІ ступеня (фото 10);

 

Фото 10. Староста гуртка (2014-15 рр.), студентка Коломієць А.

 

О.В. Кирилюк: «Практичне застосування кристалографічного методу дослідження в судовій медицині»- диплом ІІ ступеня.

 • Міжнародний науковий конгрес студентів та молодих науковців, 15-17 жовтня 2014 р., м. Київ:

О.В. Кирилюк «Кристалографічне дослідження пацієнтів дитячого віку з нейрохірургічною травмою».

 • квітнева студентська наукова сесія 2017 року. Брали участь гуртківці:  М. С. Калиновська з доповіддю на тему: «Судово-медичний аналіз віддалених морфологічних наслідків вживання «дизайнерських» наркотиків»  отримала диплом ІІ ступеня (фото 11); А. В. Федорова з доповіддю: «Підстави для кримінальної відповідальності лікарів-стоматологів» отримала диплом ІІ ступеня (фото 12).

 

Фото 11. Староста гуртка (2016-2015), студентка М.Калиновська 

 

Фото 12. Диплом старости гуртка А. Федорової

 

 • Міжнародна наукова конференція «Інновації в стоматології» 27.04.2017 р. в секції «Трансфер новітніх медичних та стоматологічних технологій в охорону здоров’я України»:

Староста гуртка (2017-18 рр.), студентка стоматологічного факультету А.В. Федорова  з доповіддю на тему: «Відповідальність лікарів-стоматологів за неналежне виконання професійних обов’язків» отримала диплом ІІ ступеня (фото 13).

Фото 13. Досягнення старости гуртка (2017-18 рр.), студентки стоматологічного факультета А.В. Федорової.

V.  Участь в роботі конференцій та інших заходів:

З 2013 по 2020 рік члени гуртка взяли у 23 заходах.

VI. Було опубліковано:

З 2013 по 2021 рік було видано 46 публікацій.

Виявили також наполегливість та креативний підхід до вивчення дисципліни такі члени гуртка: О.Р. Внуков (перший зліва на фото 14), О.О. Плахін (другий зліва на фото 14), В. Шелех (третя справа на фото 18) та багато інших.

Фото 14. Вивчення особливостей ушкоджень,  спричинених дією гострих предметів

 

Фото 15. Обговорення презентації доповіді для міжнародної наукової конференції

 

Фото 16. Засідання, присвячене спільним актуальним питанням судово-медичної та судово-психіатричної експертиз

 

Фото 17. Засідання гуртка, присвячене розбору складного клінічного випадку, пов’язаного з наявністю ЧМТ у потерпілого

 

Фото 18. Засідання гуртка, присвячене ролі дифдіагностики  травм від дії тупих та гострих предметів

 

Фото 19. Засідання гуртка з судово-медичної травматології з вивченням кісткових препаратів

 

Фото 20. Засідання гуртка, присвячене комплексній оцінці COVID-19 щодо роботи судово-медичних експертів

 

Члени наукового студентського гуртка – С. Берштейн, В.І. Крижанівська, С.П. Дідківська, С.С. Кравець, М.М. Хаїт, В.Г. Бурчинський, Т.В. Хохолева, П.Я. Пазенко, В.А. Шевчук, Т.А. Бузін, С.С. Бондар, А.І. Марчук, І.А. Федотова, Б.В. Михайличенко, О.О. Гуріна, О.А. Федорова, О.А. Гущіна) захистили кандидатські та докторські дисертації, а дехто з них очолював кафедри.

У період з 2010 по 2021 навчальні роки студенти наукового гуртка кафедри судової медицини та медичного права взяли участь у 23 переважно  міжнародних науково-практичних заходах.

Старости гуртка, разом з керівником, докладали багато зусиль для того, аби кожне засідання гуртка було цікавим та змістовним (фото № 21). З розвитком IT-технологій та виникненням підстав для дистанційного навчання засідання гуртка кафедри проводяться згідно з наказами НМУ у двох форматах: офлайн та онлайн.

Фото 21. Приклади запрошень на чергові засідання СНГ кафедри судової медицини та медичного права в останні три навчальні роки

 

За останні десять років (2010-20 рр.) у роботі гуртка брала участь значна кількість студентів, хоча не всім вдалось обрати експертний шлях. І все-таки  окремі наші випускники здійснили свою мрію та вже кілька років працюють судово-медичними експертами (Д.Роман – у відділі судово-медичної експертизи трупів Черкаського обласного бюро СМЕ, а В. Каштан – в Головному бюро судово-медичної експертизи України),  О.Кирилюк виконує кандидатську дисертаційну роботу із «судової психіатрії», нещодавні випускниці гуртка та колишні інтерни: В. Євдоченко та В. Павленко працюють у судово-токсикологічному відділенні Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи, а Н. Кашапова навчається в інтернатурі за спеціальністю «судово-медична експертиза».

Будемо раді вітати в СНГ кафедри судової медицини та медичного права! Засідання гуртка відбувається останньої середи місяця о 16-00, детальну інформацію розміщено на сайті кафедри.

 

СНГ кафедри судової медицини та медичного права