До 180-річчя НМУ імені О.О.Богомольця «Бунтар-експериментатор з зірким оком на науку»: до 140 річчя від дня народження О.О. Богомольця (1881–1946), видатного українського вченого, основоположника школи патофізіології, ендокринології та геронтології, академіка

24.05.2021

 

 

«Щасливий той, кому в житті вдається

сказати і зробити що-небудь нове для блага

людства і своєї Батьківщини»

                                                                                              О. О. Богомолець

24 травня Україна та світ відзначають 140 років від дня народження видатного українського вченого-патофізіолога Олександра Олександровича Богомольця – основоположника української школи патологічної фізіології, ендокринології і геронтології, організатора української науки, засновника перших в Україні науково-дослідних закладів медичного профілю.

Основною ідеєю багатьох праць вченого є положення про те, що виникнення, перебіг і кінець захворювання залежить не тільки від причини, яка викликала хворобу, а й від здатності організму до опору, від його реактивності. Остання, на думку О. О. Богомольця, зумовлюється станом нервової системи і сполучної тканини.

Олександр Богомолець створив вчення про фізіологічну систему сполучної тканини. Вчений вважав, що така система виконує в організмі кілька функцій: захисну, пластичну і трофічну. Також академік О. О. Богомолець  багато уваги приділяв питанням старіння організму. Він, як і Ілля Мечников, вважав, що людина за своєю природою може жити 125–150 років; старіння, що наступає у 60-70 років – передчасне і зумовлюється несприятливими умовами життя та захворюваннями. Діяльність Олександра Богомольця і його школи – ціла епоха в розвитку вітчизняної медико-біологічної науки.

Талановитість, енциклопедична освіченість, широта інтересів, цілеспрямованість і результативність експериментальних пошуків по праву ставлять Олександра Олександровича Богомольця поруч із видатними фізіологами і патологами Іваном Сєченовим, Іллею Мечниковим, Іваном Павловим.

Олександр Богомолець опублікував понад 200 наукових праць. Він любив науку палко і віддано, служив їй до кінця своїх днів.

Бібліотека НМУ імені О. О. Богомольця з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Богомольця О. О. підготувала книжкову виставку «Бунтар-експериментатор з зірким оком на науку» та відеофільм «З любов’ю до життя: Олександр Олександрович Богомолець».

На виставці представлено науковий доробок вченого: наукові монографії, матеріали конференцій та публікації у періодичних виданнях, що розкривають визначний внесок Олександра Богомольця у розвиток вітчизняної медицини, дають уявлення про складний життєвий шлях видатного вченого.

Наукові праці О. О. Богомольця представлено в електронному каталозі бібліотеки: http://ek.librarynmu.com; імідж-каталозі «Наукові праці вчених-медиків НМУ імені О. О. Богомольця» http://ik.librarynmu.com/catalog, алфавітному каталозі бібліотеки.

Виставка експонується в бібліотеці (стоматологічний корпус, бібліотека, 2-й поверх).

 

Бібліотека НМУ